Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht

U kent ze vast. De beroemde kleine lettertjes, veelal als bijlage toegevoegd. Teksten die bijvoorbeeld gaan over de inhoud van een arbeidsovereenkomst, verantwoordelijkheid rond wanprestaties, schadevergoedingen, huurgeschillen of het ontbinden van een samenwerking. Voor u is het om meerdere redenen belangrijk om zorg en aandacht te besteden aan de samenstelling van contracten. Als u vooraf juridisch advies inwint en de inhoud van de toekomstige overeenkomst laat toetsen aan de kaders van een wenselijk of waterdicht contract, voorkomt u conflicten over onjuiste of onvolledige bepalingen of het niet nakomen van de afspraak.