Vastgoedrecht

Vastgoedrecht

Het (ver)kopen of (ver)huren van onroerend goed is vrij complex. Een foute beslissing kan dan ook verregaande gevolgen hebben. Iedereen die een huis of bedrijfspand koopt of verkoopt, huurt of verhuurt, krijgt te maken met aspecten op het gebied van het vastgoed- en huurrecht.

Voorbeeldzaken vastgoed en huurrecht

  • aan- en verkoop en overdracht van commercieel vastgoed erfpachtconstructies
  • appartementsrechten
  • aanneming van werk
  • turn-key overeenkomsten
  • leaseconstructies
  • fiscaliteiten bij vastgoed
  • huurrecht

De complexiteit van vastgoedtransacties en de door partijen gestelde eisen nemen toe. En bij dergelijke transacties kunnen grote belangen komen kijken. Om onroerend goed-transacties voorspoedig te laten verlopen, is begeleiding van de aan- of verkoop van onroerend goed van begin tot het einde dan ook raadzaam. Ditzelfde geldt bij huurrecht situaties, waarbij een goede voorbereiding het halve werk kan zijn.

Een overdracht van commercieel vastgoed. Meerwerk, stelposten en afspraken met aannemers. Nieuwe leaseconstructies, verhuur- en turn key-overeenkomsten. Transacties rondom koop, verkoop en huur van zakelijk onroerend goed zijn veelal complex. Van u wordt verwacht dat u rekening houdt met tal van wettelijke en fiscale kaders en regelingen en dat u de belangen kent van alle betrokken partijen. Terwijl u uw tijd als ondernemer eigenlijk wel beter kunt gebruiken. Daarom helpen wij u graag bij vraagstukken op het gebied van vastgoed-, bouw- en huurrecht. Onze specialisten zijn al jaren bekend met de impact van allerhande overeenkomsten in vastgoedbranche en noodzakelijke checks bij koop of verkoop.

Ook particulieren krijgen te maken met vastgoedrecht

Gaat u een woning kopen of verkopen? Of juist huren of verhuren?

Welke afspraken maak je precies in een huurcontract? Zijn aanvullende mondelinge afspraken ook bindend? Waar moet ik bij het aangaan van de overeenkomst op letten? Hoe zit het met verbouwen en aanpassen van de huurwoning? En hoe en wanneer kan ik de overeenkomst opzeggen? Dit zijn slechts enkele vragen waar u mee te maken krijgt als u een huurwoning betrekt. Dan is het wel zo handig als u dan weet wat u moet doen. De advocaten van Helderecht helpen u graag. We maken inzichtelijk aan welke regels u zich moet houden, hoe het zit met termijnen, hoe u zich beschermt tegen uitzetting en we assisteren bij de totstandkoming of screening van een goed contract.

Bent u van plan een eigen huis te kopen of te verkopen? Dan krijgt u hoe dan ook te maken met aspecten van het vastgoed-, bouw- of huurrecht. En omdat vastgoedtransacties in de regel vrij complex zijn, is het handig u goed voor te bereiden. Ook in dit geval helpen we u bij de samenstelling of ontbinding van het contract en maken we alle juridische consequenties inzichtelijk van elke stap die u doet. Gemakkelijk en wel zo prettig.

Maak daarom gebruik van ons gratis intakegesprek en klik hier.