Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Overweegt u te scheiden of gaat u scheiden? Er komt in dat geval veel op u af, zowel praktisch als juridisch. Een verzoek tot scheiding wordt geregeld via de rechtbank. Voor het voeren van een echtscheidingsprocedure heeft u een advocaat nodig. Voor menig leek is de advocatuur een ondoorzichtig werkterrein met eigen regels en gewoonten. Deze onduidelijkheid zult u bij Helderecht Advocaten niet aantreffen. Wij stellen duidelijkheid voorop. Dat begint al met het eerste gesprek. Op grond van dit gesprek ontvangt u een bevestigend schrijven met daarin de gemaakte afspraken en de te volgen werkwijze. Ook de kosten zullen nauwkeurig worden omschreven. Uiteraard houden wij u nauwgezet op de hoogte van de voortgang.

Wij bespreken alle processtukken met u voordat die worden ingediend. Vanzelfsprekend ontvangt u van alle correspondentie en/of processtukken een afschrift.

Advocaat echtscheiding

Echtgenoten / partners die hebben besloten uit elkaar te gaan, moeten niet alleen praktische maar ook juridische en financiële aangelegenheden regelen. In geval van een echtscheiding moet er een verdeling worden gemaakt van (gezamenlijke) eigendommen en moeten voorzieningen worden getroffen ten aanzien van het ouderlijk gezag over de kinderen, alimentatie, verblijf van de partner en de kinderen en het omgangsrecht. Bij behandeling van deze zaken staat een persoonlijke benadering voorop: wij zullen nimmer de emotionele aspecten en de persoonlijke omstandigheden uit het oog verliezen.

Wij hebben een ruime ervaring met alle familierechtelijke procedures. De betreffende advocaten zijn zeer deskundig en doortastend en kunnen voortvarend efficiënt procederen. Afhankelijk van uw wensen zal de betreffende advocaat voorafgaand aan de procedure bezien of tussen de aanstaande ex-partners overeenstemming kan worden bereikt over, waarbij (mogelijk) zonder tussenkomst van de rechter een conflict kan worden opgelost.

Echtscheiding en Bemiddeling

Bij aanvraag van een echtscheiding gaat onze voorkeur uit naar een (echtscheidings-) bemiddeling. Bij een bemiddeling kiezen wij geen partij, maar zijn onafhankelijk en zoeken samen met de echtgenoten / partners naar oplossingen die de belangen van beide partijen recht doen. In geval van bemiddeling treedt één advocaat voor beide partijen op. Vanuit onze deskundigheid als advocaat dragen wij oplossingen aan die passen binnen de wet- en regelgeving. In principe is bemiddeling geschikt voor iedereen die bereid is om te blijven overleggen met de aanstaande ex-partner. Vooral bij huwelijken / relaties met kinderen is dat van groot belang.

Blijkt tussen partijen bemiddeling mogelijk, dan zal de advocaat of zullen beide advocaten de gemaakte afspraken vastleggen in een overeenkomst; het zogenaamde (echtscheidings-) convenant. In geval van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap kan de (echtscheidings)procedure aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank. Bij beëindiging samenleving worden de afspraken vastgelegd in een (beëindigings)overeenkomst.

Onze specialisaties

Wij verlenen advies en (rechts)bijstand op onder andere de navolgende terreinen:

  • echtscheiding / echtscheidingsbemiddeling;
  • beëindiging geregistreerd partnerschap of samenwoning;
  • ouderschapsplan;
  • ouderlijke gezag en omgangsregeling;
  • partneralimentatie en/of kinderalimentatie;
  • boedelverdeling;
  • naamswijziging;
  • curatele, bewind en mentorschap
  • vaststelling en ontkenning vaderschap;
Kosten

Wat kost een advocaat? Ook op deze vraag geven wij graag een duidelijk antwoord. Ons kantoor hanteert marktconforme tarieven. Als uitgangspunt geldt een van te voren met u overeengekomen uurtarief. Wij declareren in de regel maandelijks achteraf. U ontvangt bij elke declaratie een urenoverzicht waarin per vijf minuten gespecificeerd is welke werkzaamheden wij hebben verricht.

Wij informeren u vooraf zo goed mogelijk omtrent de te verwachten kosten van rechtsbijstand en de elementen die daarbij een rol spelen. In veel zaken is er sprake van een tegenpartij. De opstelling van de tegenpartij is en blijft een moeilijk voorspelbare factor. Een factor die van grote invloed kan zijn op de hoeveelheid tijd die wij aan uw zaak moeten besteden. Bij zaken betreffende gezamenlijk verzoek (bemiddeling) tot echtscheiding, beëindiging gezamenlijk verzoek of beëindiging samenleving, partneralimentatie en/of  kinderalimentatie is het mogelijk om vooraf afspraken te maken over een vast tarief, zoals hieronder aangegeven.

Wij hanteren vaste tarieven

Gezamenlijk verzoek tot echtscheiding / beëindiging geregistreerd partnerschap / beëindiging samenleving

– Zonder kinderen: € 1.500,- exclusief BTW en (eventuele) verschotten
– Met kinderen: € 1.750,- exclusief BTW en (eventuele) verschotten
– Ondernemers: € 2.000,- exclusief BTW en (eventuele) verschotten

Alimentatieberekening

Partneralimentatie of kinderalimentatie
– Particulieren: € 200,- exclusief BTW
– Ondernemers: € 250,- exclusief BTW

Partneralimentatie en kinderalimentatie
– Particulieren: € 200,- exclusief BTW
– Ondernemers: € 250,- exclusief BTW

Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact met ons opnemen.