Huurrecht

Huurrecht

Als u een zaak huurt of verhuurt, dan krijgt u te maken met de regels van het huurrecht. Een advocaat huurrecht kan u hierin adviseren en u bijstaan in een procedure wanneer er onverhoopt problemen ontstaan.

Het huurrecht heeft zowel betrekking op roerende zaken (fiets, auto, aanhanger, gereedschap, etc.) als op onroerende zaken. Bij onroerende zaken wordt een onderscheid gemaakt tussen woonruimte, zogenaamde middenstandsbedrijfsruimte (winkel, café, restaurant) en overige bedrijfsruimte (kantoor, praktijkruimte, showroom, opslag, etc.). Voor al deze categorieën gelden specifieke eisen en regels.

Het huren of verhuren van onroerend goed is dan ook vrij complex. De regels en voorschriften op dat gebied zijn voor een leek niet altijd even helder. Onze advocaten huurrecht helpen u daarom graag om problemen te voorkomen en op te lossen.

Veel problemen blijken achteraf gezien reeds te zijn ontstaan bij het sluiten van de huurovereenkomst. Het is lang niet altijd duidelijk wat er nu precies gehuurd of verhuurd wordt. Het gevolg is dat hele andere regels van toepassing blijken te zijn. Bijvoorbeeld wat betreft de periode waarvoor wordt gehuurd/verhuurd, of voor de vraag of al dan niet recht op huurbescherming bestaat. U kunt een huurovereenkomst vooraf door een advocaat huurrecht laten toetsen. Daardoor signaleren wij tijdig mogelijke problemen en kunnen die voorkomen.

Uw advocaat huurrecht kan helaas niet alle conflicten voorkomen. Zo kan er tijdens de huurperiode onenigheid ontstaan over bijvoorbeeld gebreken aan het gehuurde, over de staat van het onderhoud, over overlast, over medehuur, over onderhuur, over de hoogte van de huurprijs, etc. Daarnaast kunnen zich ook bij de beëindiging van de huurovereenkomst allerlei geschillen voordoen. Kan de huurovereenkomst wel beëindigd worden en op welke termijn? Heeft u recht op teruggave van de betaalde borg? Heeft u recht op een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten? Of wordt gedreigd met beëindiging van de huurovereenkomst gevolgd door ontruiming, of wilt u zelf tot ontruiming overgaan? Onze huurrecht advocaten lossen in dergelijke gevallen uw geschillen doelmatig op.

Met zoveel verschillende aspecten en regels is het wel zo handig als u weet wat uw rechten zijn en wat u wel en niet moet doen. De advocaten huurrecht van Helderecht helpen u graag daarbij. Wij maken inzichtelijk welke regels van toepassing zijn, welke termijnen er gelden en welke stappen het best genomen kunnen worden.

Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met onze specialisten huurrecht.

Maak daarom gebruik van ons gratis intakegesprek en klik hier.