Consumentenrecht

Consumentenrecht

Bent u ontevreden over een aankoop of over een overeenkomst die u bent aangegaan?

Het consumentenrecht (of preciezer: consumentenkooprecht) betreft de rechten en plichten van koper en verkoper bij een consumentenkoop. Een consumentenkoop is de koop met betrekking tot een roerende zaak, elektriciteit daaronder begrepen. De koop wordt gesloten tussen een professionele verkoper en een consument. Juridisch geformuleerd: de koop wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (art. 7:5 lid 1 BW).

Als consument hoeft u niet zomaar alles te pikken! Een brief van een advocaat kan de andere partij snel op andere gedachten brengen zonder dat daar een langdurige en slepende procedure uit voort hoeft te vloeien.

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen, wij helpen u uw recht te krijgen wanneer de wederpartij niet mee wil werken.

Heeft u via internet een product gekocht en bent u daar ontevreden over?

Als consument wordt u bij een online-aankoop extra beschermd. Zo heeft u bij een online aanschaf bijvoorbeeld herroepingrecht, waardoor u het product mag retourneren zonder dat er voor u extra kosten in rekening gebracht mogen worden.

Is het product defect? Dan heeft u na de wettelijke- en fabrieksgarantie nog steeds gewoon recht op een deugdelijk product. Wanneer het product dus na twee jaar en een maand defect raakt en net buiten de fabrieksgarantie valt, dan is het zeker niet zo dat u het product weg moet gooien.

Over het consumentenrecht en alles wat daarbij komt kijken kunnen wij boeken volschrijven. Bent u ontevreden over een aanschaf of over de wijze hoe de winkelier u verder helpt? Of heeft u vragen over een aankoop via de winkel, internet, telefoon of aan de deur?

Kom dan langs voor een gratis intakegesprek: Klik hier