Beslag en executierecht

Beslag en executierecht

Wanneer bij u iets in beslag genomen wordt is dat natuurlijk erg vervelend. Maar bij een beslaglegging is natuurlijk niet alles toegestaan.

Het beslag- en executierecht regelt conservatoir beslag, het executoriaal beslag en de executie. Bij conservatoir beslag worden gedurende het voeren van een (gerechtelijke) procedure de goederen in bewaring gehouden (conserveren = bewaren). Na afloop van een (gewonnen) zaak wordt het conservatoir beslag omgezet in executoriaal beslag (executie = uitvoering). De vordering kan dan worden geïnd, meestal door de verkoop van goederen waarop beslag is gelegd. Die executie (de inning van de vordering) vindt plaats door de deurwaarder na het vonnis

Wat doet de advocaat beslag en executierecht?

Uw advocaat beslag en executierecht zorgt er zo snel mogelijk voor dat een verzoekschrift voor het leggen van conservatoir beslag wordt opgesteld en na akkoord van uw zijde wordt ingediend bij de bevoegde rechtbank. In overleg met u wordt besloten op welke goederen beslag zal worden gelegd. U kunt daarbij denken aan beslag op roerende en/of onroerende zaken, op vorderingen of onder derden. Nadat wij verlof hebben gekregen van de voorzieningenrechter van de rechtbank, schakelen wij zo spoedig mogelijk een deurwaarder in die daadwerkelijk tot beslaglegging kan overgaan. Dit traject voeren wij altijd snel uit. U wilt immers voorkomen dat verhaalsmogelijkheden verloren gaan!

Voor advies over dit onderwerp kunt u altijd een gratis intakegesprek met ons aangaan. Klik hier