Blogs van Helderecht

Steeds weer iets wijzer

Bedenktermijn: toch niet!?

Een werkgever en een werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst beëindigen met wederzijds goedvinden. Partijen maken dan afspraken over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst....
Lees verder