Corona update

Noodpakket banen 2.0
Helderecht Hajo Coumou afbeelding illustratie tekening corona noodpakket

Corona update: Noodpakket banen 2.0

Normaal gesproken zouden arbeidsjuristen het nu over de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) moeten hebben, maar Corona heeft onze aandacht volledig opgeslokt. In plaats van de WAB hebben we het nu over de NOW, TOGS, TOZO en de TVL. Deze maatregelen vormen onderdeel van het noodpakket om banen te behouden en de economie te stimuleren. De regelingen en de aanvullingen en wijzigingen daarop volgen elkaar duizelingwekkend snel op.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid en Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

De NOW en de TOZO zijn met vier maanden verlengd tot en met september 2020. Ondernemers die een acute terugval hadden in de omzet ontvangen een subsidie als tegemoetkoming in de loonkosten van het personeel. De omzetdaling dient minimaal 20% te zijn om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Het doel was om zoveel mogelijk werknemers in dienst laten houden bij de werkgevers. Ontslag van personeel was, op straffe van een boete-korting, niet toegestaan voor werkgevers die gebruik maakten van de subsidieregeling.

NOW 2.0

De ontwikkelingen gaan echter door. De NOW 2.0 is van kracht geworden. De werkgever committeert zich bij de subsidieaanvraag ook geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor die werknemers waar zij een tegemoetkoming voor ontvangt. Als de werkgever onverhoopt toch ontslag aanvraagt tussen 1 juni en 1 oktober 2020, dan wordt de ontvangen subsidie voor die werknemers volledig in mindering gebracht. De extra boete-korting wordt niet meer toegepast.

Bedrijfseconomisch ontslag

Om misbruik van bedrijfseconomisch ontslag te voorkomen wordt de subsidie met 5% gekort bij ontslagaanvragen van 20 of meer werknemers. De werkgever kan deze korting voorkomen door met de vakbonden een akkoord te bereiken over de noodzaak van het aantal te vervallen arbeidsplaatsen. Als het de werkgever de vakbond niet lukt om een akkoord te bereiken, dan kan de korting ook worden voorkomen door gezamenlijk mediation aan te vragen bij een commissie die door de Stichting van de Arbeid zal worden ingericht.

Heeft u vragen?

De NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) is op 2 april 2020 van kracht geworden, maar is nu al meermaals gewijzigd en aangevuld. Ik kan me voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Wij staan in ieder geval klaar om u te adviseren. Schroom niet om contact met onze specialisten op te nemen.

Ekrem Karharman
Advocaat Arbeidsrecht

Volg Helderecht op Linkedin en lees wekelijks de interessante blogs van onze advocaten.
Onze eigen mr. H.C.J. (Hajo) Coumou tekent de illustraties bij onze blogs.