De ontbonden onderneming

Hoe krijg ik alsnog mijn facturen betaald?
Helderecht Hajo Coumou afbeelding illustratie ontbonden onderneming

De ontbonden onderneming, hoe krijg ik alsnog mijn facturen betaald?

Tot grote ergernis van ondernemers blijven regelmatig hun facturen onbetaald. Schuldeisers worden er plotseling mee geconfronteerde dat de andere vennootschap is ontbonden wegens een gebrek aan (te verwachten) baten. Deze ontbinding wordt turboliquidatie genoemd. Wilt u er alles aan doen om alsnog betaling van de onbetaald gelaten facturen te ontvangen? Mogelijk kunnen wij u helpen.

In beginsel dient de schuldeiser bij een overeenkomst als tegenprestatie voor de geleverde dienst of product de verzonden factuur te betalen. Het liefst zelfs binnen de gehanteerde betalingstermijn. Op het moment dat de schuldenaar ervoor kiest om over te gaan tot turboliquidatie, zult u uw facturen niet zomaar meer betaald krijgen. Een onbevredigende uitkomst.

Welke mogelijkheden zijn er voor u dan?

Mocht na de turboliquidatie blijken dat de ontboden vennootschap toch nog wel beschikt over baten dan kunt u verzoeken om de heropening van de vereffening van de vennootschap. Ook als er nog geen vereffening heeft plaatsgevonden, zoals bij een turboliquidatie of opgeheven faillissement, kan de vereffening worden “heropend”. Een voorbeeld van een potentiële bate is de vordering van de rechtspersoon uit hoofde van onbehoorlijk bestuur, zoals het geval dat de bestuurder niet heeft voldaan aan zijn jaarlijkse deponeringsverplichting. Ook zolang de onderneming nog is verwikkeld in een gerechtelijke procedure, waaruit een bate kan voortvloeien, kan niet worden geoordeeld dat er geen baten te verwachten zijn. Bij de “heropening” wordt een vereffenaar benoemd, die het vermogen van de onderneming zal verdelen aan u en de overige schuldeisers.

In het geval dat tevens blijkt dat de schulden van de ontbonden onderneming hoger zijn dan de baten, dan kan alsnog het faillissement van de onderneming worden aangevraagd. Ondanks dat de vennootschap reeds is ontbonden, kan deze dus failliet worden verklaard. Indien de vennootschap failliet wordt verklaard, dient de bestuurder rekening en verantwoording af te leggen aan de curator. De curator treedt op in het belang van u en de overige schuldeisers door de boedel te liquideren en uit te keren aan u en de overige schuldeisers.

De derde mogelijkheid is om de bestuurder(s) aansprakelijk te stellen. In specifieke gevallen kan de bestuurder van de onderneming aansprakelijk worden gehouden voor uw schade, die gelijk kan zijn als (een deel van) de onbetaald gelaten factuur. De bestuurder dient een persoonlijk ernstig verwijt (“persoonlijk ernstig verwijt” linken naar blog van Hajo over bestuurdersaansprakelijkheid) te kunnen worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien voorafgaand aan de turboliquidatie andere schuldeisers selectief wel zijn betaald, terwijl uw factuur onbetaald is gelaten. Of in het geval dat de bestuurder ten tijde van het aangaan van de overeenkomst met u wist, althans behoorde te weten, dat de vennootschap zijn verplichtingen niet kon nakomen en dat de vennootschap ook geen verhaal zal bieden. De specifieke feiten en omstandigheden zijn hier van belang.

Samengevat heeft u de volgende mogelijkheden:
  • verzoeken om heropening van de vereffening;
  • het faillissement aanvragen;
  • de bestuurder(s) aansprakelijk stellen.
Uw facturen alsnog betaald krijgen na ontbinding?

Helderecht Advocaten kan helaas niet bewerkstelligen dat u in alle gevallen alsnog (een deel van) uw facturen betaald krijgt. Maar in sommige gevallen kan dit wel. Laat u vrijblijvend informeren. Bel ons op 055-5212491 voor een vrijblijvend gesprek. Wij leggen u graag uit of en hoe wij u kunnen helpen.

Colin Houth

Volg Helderecht op Linkedin en lees wekelijks de interessante blogs van onze advocaten.
De illustraties bij onze blogs worden getekend door onze eigen mr. H.C.J. (Hajo) Coumou.