U wilt personeel in dienst nemen. Wordt het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd?

De voor- en nadelen op een rijtje
Helderecht Hajo Coumou illustratie arbeidsovereenkomst bepaalde onbepaalde tijd WAB

U wilt personeel in dienst nemen. Wordt het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd?

De Wet arbeidsmarkt in Balans is per 1 januari 2020 ingevoerd en daarmee zijn onder andere het ontslagrecht, de ketenregeling en het recht op transitievergoeding gewijzigd.

De WAB biedt werkgevers meer ruimte om tijdelijke contracten aan te bieden. Onder de huidige WWZ was de termijn teruggebracht naar maximaal drie arbeidsovereenkomsten binnen twee jaar. Maar de WAB maakt het weer mogelijk om drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd af te sluiten binnen drie jaar. Bij het vierde contract ontstaat recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Advies is om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd altijd een tussentijds opzegbeding op te nemen en de CAO te checken.

Wat zijn de voor- en nadelen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en voor bepaalde tijd?

Onbepaalde tijd

Voordelen:

 • Proeftijd van twee maanden;
 • Mogelijkheid om een concurrentiebeding op te nemen;
 • Lage WW-premie. (Let op: De werknemer dient wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te ondertekenen. Een mondelinge overeenkomst, een stilzwijgende verlenging of een eenzijdige bevestigingsbrief is derhalve niet voldoende voor toepassing van de lage WW-premie).

Nadelen:

 • Beëindiging alleen mogelijk met instemming werknemer of via een procedure;
 • Er gelden opzegverboden;
 • Er geldt een opzegtermijn;
 • Hoge kosten bij een langdurig (ziekte)verzuim.
Bepaalde tijd

Voordelen:

 • De overeenkomst eindigt van rechtswege na de overeengekomen periode. (Let op: voor stilzwijgende verlenging);
 • Geen opzegtermijn;
 • Geen opzegverboden bij einde overeenkomst;
 • Verzuimkosten in principe alleen tot einde contract.

Nadelen:

 • Proeftijd (1 maand) alleen bij eerste contract van langer dan zes maanden;
 • Aanzegplicht bij een arbeidsovereenkomst langer dan zes maanden;
 • Geen concurrentiebeding (behalve zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen);
 • Hoge WW-premie.

Heeft u vragen over arbeidsrechtelijke kwesties, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact met mij opnemen of met één van onze andere advocaten op telefoonnummer 055-5212491.

Volg Helderecht op Linkedin en lees wekelijks de interessante blogs van onze advocaten.
De illustraties bij onze blogs worden getekend door onze eigen mr. H.C.J. (Hajo) Coumou.