De gevolgen van het erkennen van een kind

Plichten & rechten
Helderecht Hajo Coumou afbeelding illustratie tekening kind erkennen vader

De gevolgen van het erkennen van een kind

Het gebeurt nog regelmatig dat een man een kind dat niet van hem is erkent, zonder de gevolgen en/of risico’s daarvan te kennen. In het verleden heb ik cliënten bijgestaan die achteraf gezien spijt hadden van de erkenning van het kind. Ze hadden meestal niet stil gestaan bij het feit dat ze onderhoudsplichtig voor het kind waren geworden, en dus het kind moesten onderhouden.

Door de erkenning krijgt de man rechten, maar ook plichten. Het kind krijgt daardoor ook rechten.

Plichten van de man:
  • Na een erkenning wordt de man de juridische vader van een kind. Wettelijk gezien wordt de man dan gezien als de vader van het kind;
  • De man wordt onderhoudsplichtig voor het kind totdat deze 21 jaar wordt;
  • Het kind wordt de erfgenaam van de man;
Rechten van de man:
  • De man heeft recht op omgang, informatie en consultatie, in geval van een beëindiging van de relatie met de moeder van het kind;
  • De man kan (mogelijk) gezag krijgen over het kind;
  • De man wordt wettelijk erfgenaam van het kind;
Rechten van het kind, waardoor het kind:
  • bij de erkenning de achternaam van de man kan krijgen;
  • (mogelijk) de nationaliteit van de man kan verkrijgen. Overigens is dit wel afhankelijk van het recht van het land waarvan de man de nationaliteit heeft;
  • erfgenaam van de erkenner wordt;
  • recht heeft op kinderalimentatie;

De man dient zich dus bewust te zijn van alle bovenstaande rechten en plichten die een erkenning van een kind met zich meebrengt. De vernietiging van de erkenning is namelijk niet meer mogelijk, als je wist dat het kind niet van jou was en toch het kind hebt erkend.

Mocht u met vragen hebben over het erkennen van een kind of andere vragen die betrekking hebben op het personen- en familierecht neem dan gerust contact met mij op.

Ekrem Karharman

Volg Helderecht op Linkedin en lees wekelijks de interessante blogs van onze advocaten.
De illustraties bij onze blogs worden getekend door onze eigen mr. H.C.J. (Hajo) Coumou.