Regeling onwerkbaar weer

Checklist
Helderecht Hajo Coumou illustratie afbeelding tekening onwerkbaar weer iglo vorstverlet

Checklist Regeling onwerkbaar weer

Op 1 januari 2020 is de Regeling onwerkbaar weer in werking getreden met daarin wachtdagen (2 dagen) die voor alle sectoren gelijk zijn. De (wachttijd)regeling is een onderdeel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en vervangt de voormalige regels voor het zogenaamde vorstverlet die gold voor bedrijven in de bouwsector.

Met de invoering van de WAB zijn de sectorale WW-fondsen vervallen. Per sector-cao werd voorheen bepaald hoeveel premie moest worden ingelegd en wanneer er recht ontstond op WW bij onwerkbaar weer. De WW-premie wordt niet meer per sector berekend. Deze hangt af van het aantal werknemers in vaste en tijdelijke dienst.

Voor bedrijven in de bouw waren er voor de inwerkingtreding van de regeling onwerkbaar weer geen wachtdagen en kon de werkgever bij vorst, waarbij voldaan was aan de voorwaarden zoals genoemd in de cao, meteen een melding doen bij het UWV voor een Vorst-WW uitkering. Daarbij stopte ook de loondoorbetalingsverplichting. Met de inwerkingtreding van de Regeling onwerkbaar weer kan de werkgever, als er sprake is van extreem weer zoals bijvoorbeeld sneeuw, vorst en overvloedige regenval, na de (2) wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsverplichting. De werknemers krijgen dan een WW-uitkering tijdens het onwerkbare weer. Wel moeten de werkgevers, net als voorheen, de WW-uitkering tot 100% aanvullen. Hierin is niets veranderd.

Wachttijd van 2 en 19 dagen

Bij onwerkbaar weer door bijvoorbeeld sneeuw, vorst en overvloedige regenval, geldt een wachttijd van 2 dagen per winterseizoen (van 1 november tot en met 31 maart). Voor onwerkbaar weer wegens langdurige regen, geldt een wachttijd van 19 dagen per kalenderjaar. Tijdens de wachttijd betaalt de werkgever het loon door aan de werknemers. Pas nadat de wachttijden zijn verstreken, kan de werkgever aanspraak maken op het UWW voor zijn werknemers bij onwerkbaar weer. Het UWV controleert aan de hand van KNMI-gegevens of de gemelde onwerkbare weersomstandigheden zich daadwerkelijk voordoen.

Tijdens periodes met onwerkbaar weer tellen de volgende dagen niet mee:

  • feestdagen;
  • bijzonder verlof;
  • rustdagen;
  • atv-uren en roostervrije dagen;
  • vakantiedagen, verlofdagen en verplichte snipperdagen;
  • al vastgestelde ‘extra verlofdagen’ voor oudere werknemers;
  • dagen waarop werknemer in detentie is.
Melding per dag dat buitengewone natuurlijke omstandigheid zich voordoet

De werkgever moet vanaf 1 januari 2020 dagelijks bij het UWV melding doen van het onwerkbare weer van iedere dag waarop ten gevolge van buitengewone natuurlijke omstandigheden niet kan worden gewerkt. De werkgever dient bij zijn melding gebruik te maken van het daartoe door het UWV beschikbaar gestelde formulier (formulier Aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer). De melding dient in het geval van buitengewone natuurlijke omstandigheden, waarvoor 2 wachtdagen gelden, vóór 10:00 uur in de ochtend te zijn ontvangen door het UWV. Indien de werkgever aan deze voorwaarden niet heeft voldaan, dan is de werkgever verantwoordelijk voor het doorbetalen van het loon aan zijn werknemers.

CAO aanpassen

Indien de werkgever gebruik wil maken van deze regeling, dient hierover wel een artikel te zijn opgenomen in de toepasselijke cao. Daarnaast dient vanaf 1 november 2020 in de cao te staan welke weersomstandigheden van toepassing zijn om voor deze regeling in aanmerking te komen.

Heeft u vragen over arbeidsrechtelijke kwesties kunt u uiteraard contact met mij opnemen of met één van onze andere advocaten op telefoonnummer 055-5212491

Volg Helderecht op Linkedin en lees wekelijks de interessante blogs van onze advocaten.
De illustraties bij onze blogs worden getekend door onze eigen mr. H.C.J. (Hajo) Coumou