Wezenpensioen

is de moeder of de zoon de rechthebbende?
helderecht Hajo Coumou afbeelding illustratie tekening advocaat wezenpensioen minderjarig kind

Wezenpensioen

Lichtelijk in paniek had een moeder van een zoon zich tot mij gewend, omdat haar zoon aanspraak heeft gemaakt op het vele jaren geleden uitbetaalde wezenpensioen. De vader van de zoon overleed in 1987 toen de zoon 6 jaar was. Totdat de zoon 18 jaar werd, heeft de verzekeraar op de rekening van de moeder een wezenpensioen betaald.

Vordering van het wezenpensioen

De zoon vond achteraf bezien dat hij recht had op het betaalde wezenpensioen en heeft de moeder gedagvaard in een procedure bij de rechtbank. Hij had bij de rechtbank gevorderd dat zijn moeder rekening en verantwoording zou afleggen over het ontvangen wezenpensioen. Ook wilde hij dat zijn moeder een bedrag van meer dan € 73.000,- aan hem zou betalen.

De rechtbank heeft vervolgens de moeder veroordeeld om het gevorderde bedrag aan de zoon te betalen. De zoon heeft na die beslissing van de rechtbank nog beslag gelegd op de woning van zijn moeder. De moeder, die zich in de procedure bij de rechtbank had laten vertegenwoordigen door een andere advocaat, was het niet eens met de beslissing van de rechtbank. Zij liet het er niet bij zitten en is bij mij terecht gekomen om hoger beroep in te stellen bij het gerechtshof.

Hoger beroep

Bij het gerechtshof heb ik namens de moeder 8 grieven genomen. Een van die grieven ging over de vraag wie nu recht heeft op het wezenpensioen. Ik heb betoogd dat de uitbetalingen van het wezenpensioen in het vermogen van de moeder zijn gevloeid en dat de zoon daar geen recht op had. In het verleden was in de jurisprudentie namelijk al uitgemaakt dat een ouder die het gezag over een kind heeft het vruchtgenot van het vermogen van een kind heeft. Het wezenpensioen werd door de verzekeraar aan de moeder uitbetaald, omdat de zoon minderjarig was. Dus het recht op het wezenpensioen behoort toe aan de zoon, maar de maandelijkse uitbetalingen van het wezenpensioen behoren op hun beurt toe aan de moeder. Die betalingen vallen in het vermogen van de moeder. Dat wordt hier verstaan onder het ouderlijk vruchtgenot.

Ook heb ik betoogd dat de moeder geen rekening en verantwoording dient af te leggen aan de zoon, omdat het wezenpensioen gewoon haar geld betrof. Het hof was het met mij eens. De door de verzekeraar betaalde uitkeringen behoorden vanaf het moment dat zij ze heeft ontvangen toe aan de moeder. Omdat de uitkeringen niet vallen onder het ouderlijk bewind, hoeft de moeder geen rekening en verantwoording af te leggen tegenover de zoon. Dit leidde er toe dat de beslissing van de rechtbank werd teruggedraaid. De moeder hoefde de zoon niets te betalen. De volledige uitspraak kun je hier nalezen.

Eind goed al goed.
Terwijl de moeder door de rechtbank werd veroordeeld om alles aan de zoon te betalen, besliste het gerechtshof in een later stadium dat de moeder niets aan de zoon hoefde te betalen.

Heeft u vragen dan kunt u uiteraard contact met mij of met één van van mijn collega’s opnemen op telefoonnummer 055-5212491

Ekrem Karharman
Advocaat

Volg Helderecht op Linkedin en lees wekelijks de interessante blogs van onze advocaten.
De illustraties bij onze blogs worden getekend door onze eigen mr. H.C.J. (Hajo) Coumou.