BKR registratie

aanpassen of verwijderen
Helderecht illustratie Hajo Coumou afbeelding BKR registratie kredietverstrekker lening hypotheek

Help! Ik wil een (negatieve) BKR-registratie verwijderen

Centraal Krediet Informatiesysteem

Iedere kredietverstrekker is op grond van de wet verplicht om deel te nemen aan het stelsel van kredietregistratie. Dit heeft tot gevolg dat de kredietverstrekker het met u afgesloten krediet dient te registreren in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Zodra er om wat voor reden dan ook een betalingsachterstand is ontstaan, bestaat de kans dat de BKR-registratie negatief is geworden. Het op dat moment geldende Algemeen Reglement van het Bureau Krediet Registratie (BKR) is van belang om na te gaan of de kredietverstrekker verplicht is om uw betalingsachterstand te melden.

Aanpassen of verwijderen

Mogelijk is volgens u de BKR-registratie onterecht of staan er onjuistheden vermeld, waardoor u de registratie graag aangepast of verwijderd ziet worden.

Een negatieve BKR-registratie kan namelijk grote (financiële) gevolgen voor u hebben. U kunt vanaf dat moment (nagenoeg) geen nieuwe lening of hypotheek afsluiten. In beginsel wordt een terechte registratie pas na vijf jaar verwijderd. Er zijn echter genoeg situaties denkbaar waarin u deze termijn niet wenst af te wachten én handhaving van deze termijn in strijd zou zijn met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Schakel in dat geval ons in om u te helpen.

Rechtspraak

De Hoge Raad heeft bepaald dat iedere registratie moet voldoen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit en dat daarom eerst een belangenafweging moet plaatsvinden. Feiten en omstandigheden die dateren van ná de datum van de registratie kunnen daarbij geen rol. De kredietverstrekker dient dan ook een belangenafweging te maken, indien u de kredietverstrekker verzoekt om de registratie te verwijderen. Deze belangenafweging wordt gemaakt op basis van de feiten en omstandigheden van uw specifieke geval.

Uit de rechtspraak over verwijdering van BKR-registraties volgt dat onder meer de volgende onderwerpen van belang zijn om het gewenste resultaat te behalen:

  • de ontvangst van de vooraankondigingsbrief;
  • de ontstaansoorzaak van de achterstand, bijvoorbeeld door verlies van een baan;
  • de (korte) termijn voor het aflossen van de schuld na bekendheid met de achterstand;
  • de actieve en constructieve opstelling richting kredietverstrekker bij het vinden van een oplossing voor de schuld;
  • de (geringe) hoogte van de schuld;
  • de huidige stabiele financiële situatie, waardoor de kans op herhaling gering is;
  • het belang bij het kunnen kopen van een woning. De algemene bekendheid met het feit dat het verkrijgen van een hypotheek wordt bemoeilijkt door een (negatieve) BKR-registratie. Een dergelijke registratie leidt ertoe dat geen hypotheek onder marktconforme voorwaarden kan worden verkregen.
Neem contact met ons op

Indien u een (negatieve) BKR-registratie heeft en u deze wenst te verwijderen, neem dan contact op met onze specialisten. Niet iedere BKR-registratie kan met succes worden verwijderd, doch u zult niet de eerste en ook niet de laatste zijn waarbij het gewenste resultaat wordt behaald.

Mr. Colin Houth

Volg Helderecht op Linkedin en lees wekelijks de interessante blogs van onze advocaten.
De illustraties bij onze blogs worden getekend door onze eigen mr. H.C.J. (Hajo) Coumou.