Verwijtbare werkloosheid en WW

De gevolgen van verwijtbare werkloosheid voor de WW-uitkering
Helderecht Hajo Coumou afbeelding tekening illustratie ontslag op staande voet verwijtbare werkloosheid WW-uitkering

Verwijtbare werkloosheid en WW

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een van de voorwaarden is dat er geen sprake mag zijn van verwijtbare werkloosheid.

Wanneer is er sprake van verwijtbare werkloosheid?

In het algemeen is er in de navolgende drie situaties sprake van verwijtbare werkloosheid:

  1. Werknemer heeft zich ernstig misdragen waardoor de werkgever de werknemer op staande voet heeft ontslagen.

Voor een ontslag op staande voet moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan:

  • Er moet sprake zijn van een dringende reden.
  • Het ontslag op staande voet moet onverwijld worden opgelegd en medegedeeld.
  • Er dient rekening te worden gehouden met diverse omstandigheden. Hierbij zal bovendien rekening gehouden moeten worden met de (overige) eisen van goed werknemer- en werkgeverschap.
  1. Werknemer heeft zelf ontslag genomen. Ontslag met wederzijds goedvinden, waarbij een beëindigingsovereenkomst wordt afgesloten, levert geen verwijtbare werkloosheid op. Uit de beëindigingsovereenkomst moet wel blijken dat de werkgever het initiatief genomen heeft tot het ontslag. Er mag echter geen sprake zijn van een benadelingshandeling.
  2. Werknemer heeft een passende baan geweigerd (bijvoorbeeld in het kader van een reorganisatie).
Wat zijn de gevolgen van verwijtbare werkloosheid?

Op grond van artikel 27 lid 1 Werkloosheidswet wordt, wanneer er sprake is van verwijtbare werkloosheid, de WW-uitkering blijvend geheel geweigerd, of in het geval van verminderde verwijtbaarheid, voor de helft gedurende een periode van 26 weken geweigerd.

Voorts dient te worden opgemerkt dat het UWV ook terug kijkt naar eventuele vorige dienstverbanden. Als een werknemer binnen een periode van een half jaar voorafgaand aan de werkloosheid bij een andere werkgever verwijtbaar werkloos is geworden, krijgt de werknemer geen WW-uitkering. Dit geldt ook indien de werknemer ontslag neemt in verband met een nieuwe baan en vervolgens binnen bijvoorbeeld enkele maanden weer wordt ontslagen. In principe is er dan ook sprake van verwijtbare werkloosheid en heeft de werknemer geen recht op een WW-uitkering. Dat is alleen anders als de werknemer mocht verwachten dat hij uitzicht had op werk voor tenminste zes maanden in min of meer dezelfde omvang als in zijn oude baan. Dit hoeft niet op basis van een arbeidsovereenkomst te zijn; ook uitzendwerk of een oproepcontract is hiervoor voldoende. Belangrijk is dat de werknemer moet kunnen bewijzen dat de werkgever hem heeft meegedeeld dat er voor tenminste zes maanden werk zou zijn.

Nieuwe toetsingskader voor het beoordelen van de vraag of sprake is van verwijtbare werkloosheid.

Op 7 november 2018 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een nieuw toetsingskader geïntroduceerd over de beoordeling van de vraag of er sprake is van verwijtbare werkloosheid in de zin van de Werkloosheidswet. Voor de uitleg van het begrip dringende reden paste de Centrale Raad van Beroep het toetsingskader van de Hoge Raad toe. Tot de uitspraak van 7 november 2018 was het aspect van de voortvarendheid, waarmee de werkgever had gehandeld om tot een beëindiging van het dienstverband te komen, mede bepalend geweest voor het antwoord op de vraag of sprake is van verwijtbare werkloosheid.

De Centrale Raad heeft met de uitspraak van 7 november 2018 een belangrijke nuance aangebracht. De Centrale Raad heeft bepaald dat bij de vraag of aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt, de betrachte voortvarendheid bij het geven van ontslag op staande voet niet meer van belang is.

Mocht u meer willen weten over het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht of heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact opnemen met een van onze advocaten die zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht.

mr. S. (Sule) Karagan

Volg Helderecht op Linkedin en lees wekelijks de interessante blogs van onze advocaten.
De illustraties bij onze blogs worden getekend door onze eigen mr. H.C.J. (Hajo) Coumou.