Wie is de (echte) eigenaar en wie is de gebeten hond?

de eigendom van dieren
Helderecht advocaten Hajo Coumou afbeelding illustratie tekening cartoon hond eigenaar een de boom

Wie is de (echte) eigenaar en wie is de gebeten hond?

Veel mensen hebben wel een hond, kat, konijn of ander huisdier waar ze erg aan zijn gehecht. Maar wat nu als je geliefde huisdier is weggelopen en de vinder wil hem niet teruggeven? Of wat als het dier is gestolen en wellicht is doorverkocht?

De vraag die dan speelt is wie de eigenaar is van het dier. Dat lijkt vaak eenvoudig, maar dat is het in de praktijk zeker niet! De meeste dieren zijn namelijk niet officieel geregistreerd. Een geboortebewijs, chipnummer, aankoopbon of rekeningen voor gemaakte kosten voor het dier leveren geen bewijs op van de eigendom van het dier. Ook het bezit van een paspoort op naam van het dier is niet voldoende om aan te tonen dat je ook de eigenaar bent. Zelfs als een dier wel (verplicht) officieel is geregistreerd, zoals bij honden en paarden het geval is, dan is dat nog niet voldoende om (juridisch) als eigenaar van het dier te worden aangemerkt.

In de wet is namelijk bepaald dat diegene die een dier houdt (onder zicht heeft), vermoed wordt de bezitter van dat dier en de rechthebbende (eigenaar) te zijn. Laat je je hond tijdens je vakantie bij een vriend logeren en wil die vriend na je vakantie de hond niet teruggeven, dan wordt die vriend dus als eigenaar aangemerkt omdat hij door de wet als bezitter en eigenaar wordt beschouwd. Jij moet dan maar aantonen dat jij de ‘echte’ eigenaar bent, wat dus niet zo gemakkelijk is!

Heeft die vriend jouw hond vervolgens doorverkocht, of is je huisdier gestolen en daarna doorverkocht, dan heb je drie jaar de tijd om de hond van die nieuwe eigenaar terug te eisen.

Als die nieuwe eigenaar niet wist dat jouw vriend niet de echte eigenaar was of dat het dier gestolen was en dat ook niet kon weten, dan is die nieuwe eigenaar ‘te goeder trouw’ en wordt hij door de wet beschermd: hij is dan de ‘echte’ eigenaar van het dier geworden en hij hoeft het niet aan jou terug te geven.

Vragen of hulp

Bij vragen over de eigendom van dieren of het terugkrijgen van dieren kunnen wij u helpen. Wij hebben hier ruime ervaring mee en wij kunnen u hierover dan ook uitvoerig adviseren en als het nodig is voor u procederen. Neemt u dan ook gerust contact met Helderecht Advocaten op: 055 – 521 24 91.

mr. Marc Molenaar

Volg Helderecht op Linkedin en lees wekelijks de interessante blogs van onze advocaten.
De illustraties bij onze blogs worden getekend door onze eigen mr. H.C.J. (Hajo) Coumou.