Wie is de (echte) vader?

Problemen rondom het vaderschap
Helderecht Hajo Coumou Illustratie vaderschap graf oude man grafsteen

Wie is de (echte) vader?

Erkenning

Als een kind wordt geboren tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan zijn beide echtgenoten automatisch ook de juridisch ouders van het kind. Bij samenwoners die niet zijn gehuwd en die ook geen geregistreerd partnerschap hebben, is dat echter anders. De vrouw is dan wel automatisch juridisch moeder, maar de man is géén juridisch vader. Daarvoor is namelijk een extra handeling nodig, te weten de erkenning. De man kan het kind alleen met toestemming van de moeder erkennen (door middel van een akte bij de burgerlijke stand), of door vervangende toestemming aan de rechtbank te verzoeken. Door erkenning krijgt de man overigens géén gezag over het kind.

Rondom het vaderschap kunnen echter diverse problemen ontstaan.

Juridisch vader

Zo kan het zijn dat de man die het kind heeft verwekt, dat kind niet wil erkennen. Zowel de moeder als het kind kunnen de rechtbank dan verzoeken om het juridisch vaderschap (door middel van een DNA-onderzoek) vast te stellen, ook indien de man al is overleden. De moeder kan dit verzoeken zolang het kind nog geen 16 jaar oud is en het kind kan het zelf verzoeken als hij of zij 16 jaar of ouder is.

Door de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap wordt de biologisch vader ook de juridisch vader van het kind. Er ontstaan dan familierechtelijke betrekkingen tussen de man en het kind: er ontstaat recht op contact (omgang) tussen vader en kind, de vader wordt verplicht het kind te onderhouden (alimentatie) en vader en kind worden erfgenamen.

Ontkennen

Ook kan het zijn dat tijdens het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) een kind wordt geboren, maar dat de man daarvan niet de verwekker is. De man is dus niet de biologisch vader van het kind, maar hij is wel automatisch de juridisch vader van het kind geworden. Als dat niet gewenst is, kan deze situatie worden hersteld. Dat kan ook indien de man een kind heeft erkend (dus buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap), terwijl achteraf blijkt dat hij niet de verwekker van dat kind is.

De man kan dan binnen een jaar nadat hij ermee bekend is geworden dat hij niet de biologisch vader is van het kind, het vaderschap ontkennen. Het (juridisch) vaderschap wordt dan met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. De man heeft in dat geval geen recht op teruggave van de kosten van bijvoorbeeld verzorging,  opvoeding en levensonderhoud.

Ontkenning van het vaderschap is niet mogelijk als de man heeft ingestemd met de verwekking door donorinseminatie en ook niet als de man voorafgaand aan het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) wist dat de vrouw zwanger was, tenzij de man daarbij onjuist is geïnformeerd door de vrouw.

Ook het kind en de moeder kunnen het vaderschap ontkennen. De moeder moet dat dan doen binnen een jaar na de geboorte van het kind en het kind zelf binnen drie jaar nadat hij ermee bekend is geworden dat zijn juridisch vader niet zijn biologisch vader is. De ontkenning van het vaderschap kan dus ook plaatsvinden als de juridisch vader al heel oud is of zelfs al is overleden en ook als het kind al lange tijd meerderjarig is.

Vragen of hulp

Bij vragen over of problemen met het juridisch vaderschap kunnen wij u helpen. Wij hebben hier veel ervaring mee en wij kunnen u hierover dan ook uitvoerig adviseren en als het nodig is voor u procederen. Neemt u dan ook gerust contact met Helderecht Advocaten op: 055 – 521 24 91.

Marc Molenaar

 

Volg Helderecht op Linkedin en lees wekelijks de interessante blogs van onze advocaten.
De illustraties bij onze blogs worden getekend door onze eigen mr. H.C.J. (Hajo) Coumou.