LET OP: WIJ ZIJN VERHUISD NAAR DE WATERLOSEWEG 7A IN APELDOORN!

Ouderlijk gezag en voogdij

Wanneer ouders niet (meer) in staat zijn om voor hun kinderen te kunnen zorgen
Helderecht Hajo Coumou illustratie afbeelding tekening ouderlijk gezag voogdij voogd

Ouderlijk gezag en voogdij

Ouders hebben het recht en de plicht om hun minderjarig kinderen – dat wil zeggen kinderen die nog geen achttien jaar oud zijn – te verzorgen en op te voeden. Ouders hebben de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van hun kind en het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Deze rechten en plichten noemt met het ouderlijk gezag.

Zijn de ouders gehuwd en hebben zij een geregistreerd partnerschap, dan hebben zij beiden gezag en oefenen zij het ouderlijk gezag samen uit. In geval van samenwonen (dus zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap) is dat anders: dan heeft alleen de moeder gezag en dan spreekt men van éénhoofdig gezag. De ouders kunnen dan wel samen het gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen via het digitaal loket Rechtspraak.nl. Daarnaast kan de vader (als de moeder niet wil meewerken) de rechtbank verzoeken ook hem met ouderlijk gezag te belasten.

Het benoemen van een voogd

Als ouders niet (meer) in staat zijn om voor hun kinderen kunnen zorgen, dan wordt een voogd benoemd. Ouders kunnen in hun testament één of twee personen als voogd over hun kinderen aanwijzen, of in het Gezagsregister (via het digitaal loket Rechtspraak.nl) laten registreren wie na hun overlijden het gezag over hun kinderen krijgt. Hebben de ouders niets geregeld over de voogdij na hun overlijden, of wordt het ouderlijk gezag (tijdelijk) door de rechtbank beëindigd, dan wordt door de rechtbank een voogd benoemd. Dat kan een persoon zijn, bijvoorbeeld een familielid, maar ook een zogenaamde gecertificeerde instelling, zoals een stichting jeugdbescherming.

Als ouders de verzorging en opvoeding niet aankunnen en snel ingrijpen nodig is, kan de rechtbank eerst een voorlopig voogd benoemen. De voorlopige voogdij wordt dan altijd aan een gecertificeerde instelling toegekend ter bescherming van het kind.

De voogd is de wettelijk vertegenwoordiger van het kind en beheert diens vermogen. Verder is de voogd verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. Als er één voogd is, is deze niet verplicht het kind in huis te nemen en mag het kind ook in een pleeggezin worden ondergebracht. De voogd hoeft het levensonderhoud van het kind dan ook niet zelf te betalen. Daarvoor mag de voogd het vermogen van het kind gebruiken.

Zijn er echter twee voogden die gezamenlijk de voogdij uitoefenen, dan zijn zij wel verplicht het kind in hun gezin op te nemen en gezamenlijk de kosten voor het levensonderhoud van het kind te betalen.

Vragen of hulp

Bij vragen over of problemen met het gezag of de voogdij kunnen wij u helpen. Wij hebben hier veel ervaring mee en wij kunnen u hierover dan ook uitvoerig adviseren en als het nodig is voor u procederen. Neemt u dan ook gerust contact met Helderecht Advocaten op: 055 – 521 24 91.

Marc Molenaar

Volg Helderecht op Linkedin en lees wekelijks de interessante blogs van onze advocaten.
De illustraties bij onze blogs worden getekend door onze eigen mr. H.C.J. (Hajo) Coumou.