Ontslag op staande voet vanwege Linkedin–profiel

en toch een transitievergoeding voor de werknemer
Helderecht Hajo Coumou afbeelding illustratie advocaat LinkedIn profiel Linkedin transitievergoeding heks ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet vanwege Linkedin–profiel, en toch een transitievergoeding voor de werknemer

Het recht kan soms ongrijpbaar zijn voor niet-juristen. Zo ook in de  uitspraak  van de kantonrechter uit Utrecht van 6 maart 2018.

In deze zaak ging het om een werknemer die bij een onderneming van functie was veranderd naar Marketing & PR. Later kreeg de werknemer weer zijn oude functie. Echter, op zijn LinkedIn-functieprofiel liet hij Marketing & PR staan. Ondanks herhaalde verzoeken en sommaties van de werkgever wijzigt de werknemer zijn functieprofiel op LinkedIn niet. Uiteindelijk krijgt de werknemer ontslag op staande voet op grond van een dringende reden.

De werknemer start een procedure op om onder andere het ontslag op staande voet van tafel te krijgen. Een werknemer heeft overigens meestal weinig alternatieven dan het starten van een procedure. De werknemer zal namelijk vanwege het ontslag op staande voet geen WW-uitkering bij het UWV ontvangen.

De rechter bepaalt na wikken en wegen dat het ontslag op staande voet terecht is verleend. De werknemer had de herhaalde instructie van de werkgever moeten opvolgen en had zijn LinkedIn-profiel moeten wijzigen. De werknemer kreeg zijn baan dus niet terug. Vanwege de dringende reden die tot ontslag op staande voet heeft geleid zal de werknemer ook geen WW-uitkering ontvangen.

Het bijzondere aan deze uitspraak is het feit dat de werknemer wel een transitievergoeding ontvangt, ondanks de dringende reden welke heeft geleid tot ontslag op staande voet. In de wet staat dat een werknemer recht heeft op een transitievergoeding als deze twee jaar bij een werkgever heeft gewerkt. Ook staat in de wet dat geen transitievergoeding betaald hoeft te worden als sprake is van een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Je zou verwachten dat een dringende reden direct ook een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer betreft. Maar niets is minder waar. Een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer is een zwaardere toets dan de dringende reden. De rechter vindt in deze kwestie dat de werknemer kinderachtig heeft gehandeld, maar van een ernstige verwijtbaarheid is geen sprake. Dit betekent dus dat de werknemer in dit geval wel een (eenmalige) transitievergoeding ontvangt, maar geen WW-uitkering.

Wilt u meer weten over ontslag op staande voet, neem dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtspecialisten.

Volg Helderecht op  Linkedin  en lees wekelijks de interessante blogs van onze advocaten.
De illustraties bij onze blogs worden getekend door onze eigen mr. H.C.J. (Hajo) Coumou.