Berekenen van partneralimentatie

heeft huur- en zorgtoeslag invloed op de hoogte daarvan?
Helderecht Hajo Coumou afbeelding illustratie advocaat partneralimentatie alimentatie huurtoeslag zorgtoeslag scheiden scheiding

Berekenen van partneralimentatie. Heeft huur- en zorgtoeslag invloed op de hoogte daarvan?

Bij een echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap hebben partijen veelal te maken met een wijziging van de financiële situatie. Om te voorkomen dat één van de partners te weinig inkomen heeft, kan het zijn dat de meestverdienende partner een bijdrage dient te leveren aan het levensonderhoud van de minstverdienende partner. Hierbij spelen zowel behoefte als de draagkracht een rol. Maar wat is nou de behoefte en de draagkracht, en hoe worden deze bepaald?

Behoefte (= gebaseerd op het inkomen van partijen ten tijde van het huwelijk)
De behoefte is gebaseerd op de levensstandaard die partijen hadden ten tijde van het huwelijk. De behoefte van een puissant rijke partner kan dus vele malen hoger zijn dan de behoefte van een gescheiden persoon met een modaal gezinsinkomen.

De behoefte wordt in standaardsituaties vastgesteld aan de hand van de zogenaamde Hof-norm. Dit betreft 60% van het netto gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk, minus de kosten van de kinderen en het eigen inkomen. Als geen sprake is van een standaardsituatie, dan wordt per geval bekeken hoe hoog de behoefte is.

Draagkracht (= gebaseerd op het inkomen na de scheiding)
De draagkracht van partijen wordt vervolgens berekend. Op het inkomen van de meestverdienende partner worden allereerst een aantal kosten in mindering gebracht. Immers, hij of zij dient ook nog rond te kunnen komen. Blijft er inkomen over, dan is er in principe draagkrachtruimte om een bepaald bedrag aan partneralimentatie te betalen aan de ex-partner.

Aangezien de berekening van partneralimentatie maatwerk betreft, is hierboven in grote lijnen uiteengezet op welke manier partneralimentatie wordt berekend.

Hoe zit het met huur- en zorgtoeslag?
Dient er bij de berekening van partneralimentatie rekening gehouden te worden met de huur- en zorgtoeslag die de minstverdienende ex-partner ontvangt? Deze vraag deed zich voor bij de Hoge Raad, die op 22 februari 2017 een uitspraak heeft gedaan. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had begin 2017 een beschikking afgegeven, waarin rekening is gehouden met de huur- en zorgtoeslag die de vrouw had ontvangen. De Hoge Raad heeft de beschikking van het Gerechtshof vernietigd en heeft bepaald dat huur- en zorgtoeslag een overheidsbijdrage van aanvullende aard is. Het karakter daarvan brengt met zich mee dat die bijdrage buiten beschouwing moet blijven, aldus de Hoge Raad.

Het komt er dus op neer dat huur- en zorgtoeslag niet als inkomen van de alimentatiegerechtigde gezien moet worden. De bedoeling hierachter is het volgende. Partneralimentatie telt mee voor het inkomen waarop de toeslagen worden gebaseerd. Dus hoe hoger de partneralimentatie, hoe lager de toeslagen.

Het komt er op neer dat huur- en zorgtoeslagen het inkomen van de alimentatiegerechtigde niet verhogen. De alimentatiebetaler dient een hogere partneralimentatie te betalen. Dat heeft op zijn beurt weer tot gevolg dat mogelijk de huur- en zorgtoeslagen toch lager worden. De overheid betaalt op deze wijze zo min mogelijk aan toeslagen.

Heeft u met vragen over partneralimentatie of wilt u uw alimentatie laten (her)berekenen?  Neem vrijblijvend contact op met onze Personen- en Familierecht specialisten.

Ekrem Karharman

Volg Helderecht op   Linkedin   en lees wekelijks de interessante blogs van onze advocaten.
De illustraties bij onze blogs worden getekend door onze eigen mr. H.C.J. (Hajo) Coumou.