Regresrecht (verhaalsrecht) loonschade bij ziekteverzuim werknemer veroorzaakt door derden

wat is regresrecht, wanneer is regres niet mogelijk en hoeveel kan de werkgever verhalen?
Helderecht Hajo Coumou afbeelding illustratie advocaat regresrecht verhaalsrecht loonschade ziekteverzuim werknemer werkgever bouwvakker regres

Regresrecht (verhaalsrecht) loonschade (6:107a BW) bij ziekteverzuim werknemer veroorzaakt door derden: wat is regresrecht, wanneer is regres niet mogelijk en hoeveel kan de werkgever verhalen?

Wat is regresrecht?

Regresrecht is verhaalsrecht. Regresrecht loonschade bij ziekteverzuim is het recht wat de werkgever heeft om zelfstandig een deel van de schade die hij heeft te verhalen bij de veroorzaker van het ongeval. Het regresrecht reikt verder dan verkeersongelukken. Ook als een werknemer is mishandeld of slachtoffer is van een medische fout, is regres mogelijk. Bij een sportongeval is regres meestal niet mogelijk. De veroorzaker dient uiteraard wel aansprakelijk zijn.

Wanneer is regres niet mogelijk?

Wanneer het letsel / ongeval is ontstaan als gevolg van het gedrag van een andere werknemer, kan de werkgever de loonschade niet claimen. Uitzondering hierop is wanneer de andere werknemer het letsel / ongeval heeft veroorzaakt door opzet of grove roekeloosheid.

Daarnaast is regres alleen mogelijk als er sprake is van een oorzakelijk verband. De verwondingen dienen te zijn veroorzaakt door deze derde partij.

Ook is regres niet mogelijk bij risicoaansprakelijkheid. De aansprakelijke derde partij dient door eigen handelen de schade bij de werknemer veroorzaakt te hebben. Als een kind of een geestelijk gestoorde de schade heeft veroorzaakt, dan is regres nemen dus niet mogelijk. In het eerste geval zijn de ouders zijn dan aansprakelijk. Is de werknemer zelf aansprakelijk voor het incident, dan kan er ook geen regres genomen worden. Is de werknemer voor een deel niet aansprakelijk, dan kan er alleen regres genomen worden voor dat deel van de schadeclaim.

Hoeveel (en wat) kan de werkgever verhalen?

Hoe langer het ziekteverzuim duurt, hoe hoger de onnodige extra kosten voor de werkgever worden. Met behulp van het regresrecht loonschade bij ziekteverzuim kan de werkgever een deel van de verzuimkosten verhalen op de veroorzaker van het letsel / ongeval.

Allereerst moet aansprakelijkheid van de derde onbetwistbaar vaststaan. Bij loonregres is er sprake van een zogenaamd civiel plafond. Niet alle schade komt voor regres in aanmerking. De werkgever kan maximaal het bedrag vorderen dat de werknemer zelf bij de aansprakelijke persoon als schade had kunnen vorderen als daadwerkelijk inkomensverlies (het netto inkomen), als de werkgever zijn loon niet zou hoeven doorbetalen. De werkgever kan dus ook alleen het netto loon (inclusief alle netto loon componenten zoals netto vakantietoeslag en netto eindejaarsuitkering) verhalen op de veroorzaker. Daarnaast kan de werkgever alle redelijke re-integratiekosten (verzuimregistratie, kosten van het re-integratiebedrijf, eigen risico verzuimverzekering etc.) en alle benodigde aanpassingen aan de werkplek claimen. Tot slot    kan de werkgever de buitengerechtelijke kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid en schade ook claimen. De kosten ter vervanging van de arbeidsongeschikte werknemer en de ingehouden loonbelasting en premies kan de werkgever niet claimen.

Wat moet de werkgever doen om zijn regresvordering te incasseren?

De werkgever dient, zodra hij op de hoogte raakt van het feit dat hij een regresvordering heeft, de schadeveroorzaker (binnen vijf jaar) formeel aansprakelijk te stellen voor zijn schade. De aansprakelijke veroorzaker van het letsel / ongeval wordt bijna altijd vertegenwoordigd door zijn verzekeringsmaatschappij. Verzekeringsmaatschappijen zijn niet alleen deskundig, maar zullen ook proberen zo min mogelijk uit te betalen.De praktijk leert dat de wijze waarop de aansprakelijkstelling wordt vormgegeven erg belangrijk is. De kans dat de schade vergoed wordt, vergroot als de werkgever serieus werk maakt van de aansprakelijkstelling door goed te onderbouwen waarom hij een regresvordering heeft en hoe hoog zijn schade is.

Voor vragen op het gebied regresrecht of op het gebied van letselschade, kunt u uiteraard contact met één van onze andere advocaten op telefoonnummer 055-5212491.

mr. S. (Sule) Karagan

 

Volg Helderecht op   Linkedin   en lees wekelijks de interessante blogs van onze advocaten.
De illustraties bij onze blogs worden getekend door onze eigen mr. H.C.J. (Hajo) Coumou.