Vaderschapsverlof

Vaderschapsverlof

Vaderschapsverlof wordt ook wel kraamverlof genoemd. De duur van het vaderschapsverlof verschilt sterk tussen de EU-lidstaten. Nederland behoort tot de Europese landen met het kortste vaderschapsverlof. Dit gaat binnenkort echter veranderen.

Voor wie is vaderschapsverlof bedoeld?

Vaderschapsverlof (en ouderschapsverlof) zijn bedoeld voor de partner van de moeder. Meestal is dit de vader van het pasgeboren kind. Hierop kan aanspraak worden gemaakt als de partner/vader:

  • met haar is getrouwd;
  • haar geregistreerde partner is;
  • ongehuwd met haar samenwoont;
  • haar kind erkent.

Wat zijn de regels?

In Nederland hebben vaders recht op 2 dagen betaald kraamverlof bij de geboorte van hun kind. Het maakt daarbij niet uit of hij parttime of fulltime werkt. De werkgever betaalt deze 2 dagen verlof. Bij de geboorte van een meerling heeft de vader geen recht op extra kraamverlof. U dient na de geboorte van uw kind zo snel mogelijk te laten weten wanneer u het verlof wilt opnemen. Dit mag zowel mondeling als schriftelijk.

Wat is veranderd is dat vaders sinds 2014 ook het recht hebben om nog 3 dagen ouderschapsverlof op te nemen. In de cao kunnen afwijkende regels staan. Deze 3 dagen dienen wel binnen vier weken na de bevalling te worden opgenomen. Is er sprake van een bevalling in het ziekenhuis, dienen deze dagen binnen 4 weken nadat het kind is thuisgekomen te worden opgenomen. De drie dagen hoeven niet aansluitend te worden opgenomen. Het gaat dus om drie dagen ouderschapsverlof, bovenop de twee dagen vaderschapsverlof. Bij de geboorte van een meerling kan de vader voor elk kind afzonderlijk 3 dagen ouderschapsverlof opnemen.

De werkgever mag de opname van deze drie verlofdagen niet weigeren, zelfs niet als er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Van belang hierbij is wel dat u het verlof minstens 2 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum bij uw werkgever dient te melden; het tijdstip van het verlof kan wel afhankelijk worden gesteld van de bevallingsdatum. Het is van belang om te weten dat het verlof af gaat van het tegoed aan ouderschapsverlof. Het tegoed is 26 keer het aantal uren dat de vader per week werkt.

Wat gaat er veranderen en wanneer?

Het kabinet wil het kraamverlof voor vaders uitbreiden. Dit zou betekenen dat het verlof uitgebreid wordt naar 5 dagen met loondoorbetaling. De vader dient het verlof op te nemen in de eerste maand na de bevalling. Na deze 5 dagen, krijgt de vader recht op aanvullend verlof van 5 weken. Dit verlof dient de vader op te nemen in de eerste 6 maanden na de geboorte.

Tijdens deze verlofperiode  zal de vader een uitkering ontvangen van het UWV. De uitkering zal 70% bedragen van het dagloon (tot maximaal 70% van het maximumdagloon).

Het recht op 5 dagen verlof met loondoorbetaling treedt waarschijnlijk op 1 januari 2019 in werking en het aanvullende recht op 5 weken verlof waarschijnlijk op 1 juli 2020.

Voor vragen op het gebied vaderschapsverlof of andere vormen van verlof, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten op telefoonnummer 055-5212491.

mr. Sule Karagan

 

Volg Helderecht op Linkedin en lees wekelijks de interessante blogs van onze advocaten.

Onze eigen mr. H.C.J. (Hajo) Coumou tekent de illustraties bij onze blogs.

Laat een bericht achter