Help, ik moet op het politiebureau komen om een getuigenverklaring af te leggen!

Wat te doen als je geen verklaring wilt afleggen?
Helderecht Hajo Coumou afbeelding illustratie advocaat getuigenverklaring blind

Help, ik moet op het politiebureau komen om een getuigenverklaring af te leggen!

Je krijgt van de politie het verzoek om op het bureau een getuigenverklaring te komen afleggen omdat je getuige bent geweest van een bijvoorbeeld een verkeersongeval, een ruzie of een diefstal. De meeste mensen zullen daarmee doorgaans geen enkel probleem hebben en dat is maar goed ook.
Het kan echter zo zijn dat je liever geen verklaring wil afleggen.

Wat kun je dan doen?

Een getuige is niet verplicht om mee te werken aan een verhoor door de politie. Een getuige is ook niet verplicht om antwoord te geven op vragen van de politie. Vindt het verhoor door een rechter plaats, dan ben je wel verplicht mee te werken aan het verhoor en dan ben je ook verplicht antwoord te geven op vragen van de rechter. Wordt je door de politie verzocht om als getuige een verklaring af te leggen, dan kun je dat dus weigeren. Dat kan in sommige gevallen ook zeker verstandig zijn, omdat je door je verklaring zomaar zelf verdachte zou kunnen worden!

Je hoeft ook géén getuigenverklaring af te leggen als daardoor een familielid kan worden vervolgd voor een strafbaar feit. Met andere woorden, je kunt niet worden gedwongen om tegen je naaste familie te getuigen. Je kunt je dan beroepen op je verschoningsrecht. Dat geldt overigens niet voor alle familieleden, bijvoorbeeld niet voor de samenwonende partner.

Als getuige heb je trouwens niet het recht om een advocaat mee te nemen naar het verhoor.

Tip

Een verklaring als getuige kan verstrekkende gevolgen hebben, niet alleen voor de verdachte, maar ook voor uzelf. Het is daarom altijd verstandig vooraf een advocaat in te schakelen en advies te vragen.

Wij hebben veel ervaring met dit soort strafrechtelijke kwesties. Wij kunnen u hierover dan ook uitvoerig adviseren en u behulpzaam zijn bij het ‘oplossen’ ervan. Neemt u dan ook gerust contact met Helderecht Advocaten op: 055 – 521 24 91

Volg Helderecht op Linkedin en lees wekelijks de interessante blogs van onze advocaten.
Onze eigen mr. H.C.J. (Hajo) Coumou tekent de illustraties bij onze blogs.