Lezing Helderecht Advocaten

Lezing Helderecht Advocaten

Op donderdag 16 februari 2017 heeft Helderecht Advocaten een lezing verzorgd voor ruim 20 ondernemers in Apeldoorn. De kleur rood bleek die middag een bijzondere rol te spelen. De lezing werd verzorgd in Theater & Congres Orpheus in de rode zaal. De eerste spreekster was in het rood gekleed en tijdens de tweede sessie bleek een zekere rode kamer onderwerp te zijn van een juridisch vraagstuk.

Maritha Verkuijl heeft samen met de ondernemers de Wet Werk en Zekerheid geëvalueerd. Zijn de doelstellingen die bij inwerkingtreding van de wet werden beoogd bereikt? De gezamenlijke conclusie was dat de wet niet heeft gebracht van wat er door de wetgever werd verwacht. Hoewel het ontslagrecht wellicht eerlijker is geworden, is een vast contract niet minder vast geworden en is de inzet van flexibele krachten groter dan ooit.

Na een korte pauze heeft Hajo Coumou de film Fifty Shades of Grey een geheel andere dimensie gegeven. Dacht een ieder dat het hier ging om een romantische film met een sensuele inslag, blijkt er een groot juridisch vraagstuk achter schuil te gaan. Aan de hand van voornoemde film heeft Hajo de ondernemers drie tips gegeven over het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Zorg ten eerste dat duidelijk is wat de bedoeling is van de overeenkomst. Wat beogen partijen te bereiken met deze overeenkomst? Leg dit vast. Leg vervolgens (tip 2) ook vast hoe uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst. Tot slot (tip 3) kom de overeenkomst na.

Na de enerverende uiteenzetting van Hajo is de lezing afgesloten met een borrel in de foyer van Theater & Congres Orpheus.

Helderecht Advocaten kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst en bedankt alle aanwezigen voor de getoonde belangstelling en hun enthousiasme. Medio september 2017 organiseert Helderecht Advocaten weer een lezing. Wij hopen u dan te mogen begroeten!