De rechten van een koper

Verspeel deze niet!

De rechten van een koper: verspeel deze niet!

Een koopovereenkomst resulteert meer dan eens in een juridische procedure. Ook uit onderstaande blijkt dat het weer raak is. Het gaat om de koop van een nieuwe auto. De koper, die in Nederland toch redelijk  goed beschermd wordt, vangt bot bij de rechter, doordat hij een wezenlijke stap in de richting van de verkoper heeft overgeslagen. En dat in een situatie die zich met enige regelmaat voordoet, en waarbij de reactie van de koper redelijk voor de hand lijkt te liggen.

Frits koopt bij de dealer een nieuwe auto met garantie. Ruim een half jaar na het verstrijken van de overeengekomen garantietermijn  heeft  Frits panne. De  auto  wordt vervolgens  op advies van de  sleepdienst vervoerd naar een nabij gelegen garage, derhalve niet naar de dealer. Deze garage heeft een reparatie uitgevoerd aan de auto.

Enkele dagen later heeft Frits wederom pech met de auto, verder rijden was niet meer mogelijk.De auto wordt vervolgens onderzocht door de huisgarage  van  Frits en hier is wederom een reparatie uitgevoerd, aan de koppakking. Kosten: een paar duizend euro.

Frits is het beu en stelt de dealer aansprakelijk voor de door hem gemaakte kosten en stelt dat deze een auto heeft afgeleverd die niet aan de koopovereenkomst beantwoordt (non-conformiteit). De auto is volgens Frits afgeleverd met een plastic onderdeel  in het koelsysteem, dat bij latere bouwjaren  is vervangen door een onderdeel van een ander materiaal (metaal). Het plastic onderdeel is bij de eerste keer panne kapot gegaan waardoor vervolgens schade aan de koppakking is ontstaan doordat de motor te warm is geworden.  Frits betoogt dat de schade aan de koppakking is ontstaan doordat  het plastic onderdeel ondeugdelijk was. Deze ondeugdelijkheid was al bij  de aflevering van de auto aanwezig volgens Frits, en zou voorts blijken uit de vervanging ervan door de fabrikant.

De dealer betwist met klem dat sprake is van non-conformiteit.  Frits heeft immers vele kilometers zonder problemen met de auto gereden. Het mankement dat is opgetreden is bij de toenmalige kilometerstand  van de auto, bijna een ton, niet uitzonderlijk genoeg. Toegegeven wordt dat het plastic onderdeel bij latere bouwjaren is vervangen, maar anderzijds wordt aangedragen dat het onderdeel nog wel te bestellen is.

De dealer stelt voorts dat  geen sprake is van  aansprakelijkheid  voor de door  Frits geleden schade nu Frits geen gelegenheid heeft geboden het gebrek  te herstellen of de auto te onderzoeken.

Het belangrijkste geschilpunt  in deze kwestie, die  uiteindelijk  aan de rechter werd voorgelegd,  lijkt uiteraard  te zijn  of sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de koopovereenkomst.  Met andere woorden: voldeed de door Frits gekochte auto aan de verwachtingen die hij gelet op de koopovereenkomst mocht hebben.

De rechtbank oordeelt in de eerste plaats dat, ook al is de overeengekomen garantietermijn verstreken, dit niet af doet aan de rechten die de wet een koper  geeft. De rechtbank komt evenwel tot de conclusie dat Frits zijn rechten heeft verspeeld door zijn dealer niet in de gelegenheid te stellen de auto te repareren, maar direct naar een derde is gestapt. Er wordt vervolgens korte metten gemaakt met de door Frits gevorderde schadevergoeding, hij dient de reparatiekosten zelf te dragen. Ook wordt hij in de kosten van de procedure veroordeeld.

De rechtbank komt dus zelfs niet meer toe aan de vraag of sprake was van een tekortkoming, en hoefde zich dus ook niet te bekreunen over alles wat door partijen was aangevoerd over de deugdelijkheid van de auto en meer specifiek van het plastic onderdeel.

Frits leert een kostbare les door niet eerst aan te kloppen bij de partij van wie hij de auto heeft gekocht. Terwijl op het eerste gezicht zijn handelen redelijk voor de hand lijkt te liggen. Wees dan ook een gewaarschuwd mens bij pech met de auto, en overigens ook met alle andere zaken die u koopt. Wilt u uw claim neerleggen bij de verkoper, dan zult u ook als eerste bij  deze verkoper moeten aankloppen. Geeft de verkoper niet thuis, dan pas biedt dit de mogelijkheid om de oplossing bij een andere partij te zoeken en de kosten hiervan bij de verkoper neer te leggen. Uit de uitspraak van de rechtbank wordt overigens ook duidelijk dat de verkoper niet per definitie niet thuis mag geven omdat de garantietermijn is verstreken. Ook daarna heeft een koper nog mogelijkheden, al zullen die naarmate de tijd vordert lastiger hard te maken zijn en minder worden.

Doe er uw voordeel mee.

Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact  op.