Hoe hoog is de transitievergoeding bij ontslag?

Hoe hoog is de transitievergoeding bij ontslag?

Houdt u er rekening mee dat de ontslagvergoeding per 1 juli 2015 plaatsmaakt voor de transitievergoeding? Kennis van de nieuwe wet Werk & Zekerheid kan u als werkgever flink wat kopzorgen – en daarmee onnodige kosten – besparen. Ik geef u de belangrijkste regels in vogelvlucht.

Eén ontslagroute

Kon je ‘voorheen’ als werkgever kiezen om een dienstverband te beëindigen via het UWV of de kantonrechter, per 1 juli 2015 verloopt de ontslagprocedure via het UWV voor ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid. De kantonrechter wordt ingeschakeld als het gaat om ontslagredenen in de persoonlijke sfeer van de werknemer en bij een verstoorde arbeidsrelatie.

Wanneer transitievergoeding?

De transitievergoeding komt per 1 juli 2015 in de plaats van de ontslagvergoeding die werd berekend via de kantonrechtersformule. Iedere werknemer die minimaal twee jaar in dienst is geweest (inclusief onderbrekingen van 6 maanden of korter) en onvrijwillig wordt ontslagen, heeft recht op deze vergoeding. De transitievergoeding geldt voor zowel overeenkomsten voor bepaalde als onbepaalde tijd.

Hoogte transitievergoeding

De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot tien jaar. Boven de tien jaar is het een half maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van € 75.000 of een jaarsalaris bij een salaris boven € 75.000.

Geen transitievergoeding

Bereikt de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd of is er sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer, dan hoeft de werkgever bij ontslag geen transitievergoeding te betalen. Dat geldt ook voor jongeren onder de 18 die minder dan 12 uur per week werken.

Bied je als werkgever bij het einde van een overeenkomst voor bepaalde tijd een gelijkwaardige of betere arbeidsovereenkomst aan die de werknemer niet accepteert, ook dan is er geen transitievergoeding verschuldigd.

Vaststellingsovereenkomst

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) is er geen verplichting om een transitievergoeding te betalen. Na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst heeft de werknemer overigens een bedenktijd van twee weken. Als werkgever moet je wel de werknemer hierover binnen twee werkdagen schriftelijk informeren.

Vijftigplus

Per 1 juli 2015 geldt tot 1 januari 2020 een overgangsregeling voor werknemers met een dienstverband van tien jaren die op het moment van ontslag vijftig zijn en werken bij een bedrijf met meer dan 25 werknemers.

In beroep

In beroep gaan is altijd mogelijk. Zowel na procedures bij de kantonrechter als bij het UWV. Gaat het UWV niet akkoord met de ontslagaanvraag, dan kan de werkgever binnen twee maanden een ontbindingsprocedure starten bij de kantonrechter. Ook de werknemer kan de beslissing van het UWV aanvechten bij de kantonrechter.

Wet Werk & Zekerheid

De wet Werk en Zekerheid heeft als doel de rechtspositie van flexwerknemers te versterken, het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken ­ en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen. De wetswijzigingen rondom flexibele contracten zijn ingegaan per 1 januari 2015. Per 1 juli 2015 gaan de wijzingen in rondom het ontslagrecht en bovendien wordt vanaf die datum de duur van de ketenbepaling verkort van drie naar twee jaar.