Het nieuwe arbeidsrecht

Wat gaat het binnenkort kosten?

Wat gaat het nieuwe arbeidsrecht u binnenkort kosten?

Gefeliciteerd. Het gaat goed met uw business en u hebt binnenkort personeel nodig. U neemt in januari 2015 een medewerker aan voor zes maanden en u wilt hem of haar eerst nog even ‘uitproberen’. Helaas voor u, maar in 2015 mag u bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of korter geen proeftijd meer opnemen. En dat is nog niet alles. Ik vertel u graag meer over het nieuwe arbeidsrecht.

Wet Werk en Zekerheid

Het arbeidsrecht gaat per 1 januari 2015 flink op de schop. Reden is de wet Werk en Zekerheid die als doel heeft de rechtspositie van flexwerknemers te versterken, het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken ­ en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen.

Januari en juli 2015

De wetswijzigingen rondom flexibele contracten gaan in per 1 januari 2015. Per 1 juli 2015 gaan de wijzingen in rondom het ontslagrecht inclusief de ontslagvergoeding en vanaf die datum wordt de duur van de ketenbepaling verkort van drie naar twee jaar.

Wat verandert er per 1 januari 2015 in het arbeidsrecht?
  •               Geen proeftijd meer bij een contractduur van 6 maanden
  •               Geen concurrentiebeding bij een contract voor bepaalde tijd
  •               Aanzegtermijn bij contract van 6 maanden of langer
  •               Verplichting tot loondoorbetaling na de periode van 6 maanden bij oproepkrachten
Proeftijd en concurrentiebeding

En over uw proeftijd… Uiteraard weerhoudt niets u ervan om een tijdelijk contract af te sluiten van zes maanden plus één dag of een contract van zeven maanden. Zo hebt u uw proeftijd weer terug. Wat betreft het concurrentiebeding bij een contract voor bepaalde tijd; dit mag als u schriftelijk uw ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’ kunt motiveren.

Aanzegtermijn en boete

Zorg vooral voor een goede contractadministratie. Want als u als werkgever vergeet uw werknemer een maand voor het aflopen van het contract schriftelijk te melden of u het contract wel of niet wilt voortzetten (aanzegtermijn), moet u een boete betalen aan ‘uw’ werknemer. Met een maximum van een maandsalaris. Dit geldt voor contracten van zes maanden of langer en de werknemer moet hier binnen twee maanden na het contracteinde een beroep op doen.

Uitgezonderd zijn contracten voor de duur van een bepaald project, voor ziektevervanging of bij een uitzendovereenkomst die eindigt indien de opdracht vervalt. Het achterliggende idee is dat werknemers weten waar ze aan toe zijn en dat werkgevers gedwongen worden tijdig de knoop door te hakken. De nieuwe wet geldt voor alle contracten voor bepaalde tijd die eindigen na 1 februari 2015.

Loondoorbetalingsverplichting

Ook staat de nieuwe wet het niet meer toe om de verplichting tot loondoorbetaling na zes maanden uit te sluiten bij cao. Reden: de wetgever stelt zich op het standpunt dat een periode van zes maanden voldoende moet zijn om te bepalen hoe vaak een arbeidskracht nodig is.

Hebt u al een overzichtelijke contractadministratie die u op het juiste moment waarschuwt? Het kan u boetes besparen. Ik wens u succes met de business!