Uw opdrachtgever is failliet

Hoe krijgt u uw centen?

Uw opdrachtgever is failliet. Hoe krijgt u uw centen?

Heel mooi! U hebt vorige week een schitterend project afgeleverd waarvoor u behoorlijk extra moest investeren in materiaal en menskracht. Uw opdrachtgever was zeer tevreden en beloofde direct de factuur te betalen. Vandaag verneemt u dat hij failliet is. Kunt u naar uw welverdiende centen fluiten of is er nog een mogelijkheid?

Als schuldeiser maakt u aanspraak uit een geldbedrag uit de boedelschuld (nalatenschap). U moet zich dan wel direct aanmelden bij de curator die deze zaak begeleidt. En dan nog is er een wettelijk vastgestelde rangorde waarin u – als zogenaamde concurrente schuldeiser – netjes op uw beurt moet wachten. Belangrijk is uiteraard dat er een boedelschuld is waaruit schuldeisers betaald kunnen worden.

Alle schuldeisers zijn gelijk…

Een faillissement is net Animal Farm. Iedereen is gelijk, maar sommige schuldeisers hebben voorrang boven andere. De curator en de belastingdienst staan bovenaan de pikorde. De curator krijgt als eerste zijn gemaakte kosten daarna volgen de uitkeringen voor bijvoorbeeld (achterstallige) lonen en andere boedelschulden zoals de huur.

Op de voet gevolgd door de Belastingdienst en schuldeisers met een voorrang, zoals UWV en het personeel. En dan bent u aan de beurt… als de boedel al niet is opgeheven door gebrek aan baten. In dat geval vist u achter het net. Aan de hand van de openbare verslagen en de berichten van de curator kunt u bepalen wat het in uw geval zal betekenen.

Maak u snel kenbaar aan de curator

U moet uw vordering ter verificatie aanmelden bij de curator. Deze is verplicht u dit schriftelijk te bevestigen. U bent dan bekend als schuldeiser in het faillissement. Dan kan het gehele ‘circus’ in werking treden. De curator als circusdirecteur heeft hier ook een voorlichtingsrol.

Treft u een curator die niet of nauwelijks naar u luistert? U moet bewijzen dat u vordering heeft, maar de curator is verplicht u te informeren waarom uw vordering wordt betwist. Uiteraard staat het u vrij te klagen bij de griffie van de desbetreffende rechtbank. Die heeft de curator immers aangesteld. U staat in uw recht.