Een gebrek? Tijdig klagen loont!

Een gebrek? Tijdig klagen loont!

Een buitenkans! Een Rolex op Ebay voor een leuk prijsje. Die is snel gekocht. Jammer dat alleen de verkoper vergat te vertellen dat…

In artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek staat dat ‘de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet voldoen’. Maar wat betekent dit in de praktijk?

Gebreken

De koper van een zaak mag die eigenschappen verwachten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Heeft de zaak die eigenschappen niet, dan is sprake van non-conformiteit.

De wetgever beschermt de consument door te bepalen dat er een ‘rechtsvermoeden van non-conformiteit’ geldt, indien de zaak binnen zes maanden na aflevering gebreken vertoont. Uiteraard zijn bederfelijke producten hiervan uitgesloten.

Tijdig klacht indienen

De koper dient binnen een bekwame tijd te klagen bij de verkoper. Voor de consumentenkoop heeft de wetgever de klachttermijn bepaald op twee maanden nadat deze de non-conformiteit heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Is de koper een bedrijf, dan kan hiervan worden afgeweken. In dat geval kan in de koopovereenkomst of in de algemene voorwaarden een kortere klachttermijn worden overeengekomen. Niet tijdig klagen heeft tot gevolg dat de koper daar geen beroep meer op kan doen.

Rolex op Ebay

Als de verkoper bekend is met gebreken, dan moet hij de koper daarover inlichten. Maar ook van de koper verwacht de wetgever dat hij zijn aanschaf onderzoekt. De rechtspraak stelt echter de mededelingsplicht van de verkoper boven de onderzoeksplicht van de koper. Dit heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in 2013 geoordeeld in een kwestie waar een namaak Rolex als origineel is verkocht op Ebay. De verkoper moest uiteindelijk dokken. (Wie het arrest wil nalezen: ECLI:NL:GHSE:2013:5211).

Herstel, vervanging en ontbinding

Indien ‘een non-conforme zaak’ hersteld kan worden, dan kan hierom verzocht worden bij de verkoper. Is herstel niet meer mogelijk, dan kan verzocht worden om vervanging. Als dat ook niet (meer) mogelijk is, dan kan de koopovereenkomst worden ontbonden en zal het aankoopbedrag terugbetaald moeten worden. Trek dus tijdig aan de bel, dat loont.