Pas op!

Vakantiedagen verjaren!

Pas op, vakantiedagen verjaren!

Voor vakantiedagen geldt vanaf 1 januari 2012 een nieuwe vakantiewetgeving. De wijzigingen:

•     De wettelijke vakantiedagen verjaren na zes maanden.

•     De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na vijf jaar.
Onder wettelijke vakantiedagen verstaan we de vakantiedagen over vier maal de wekelijkse arbeidsuren. De uren die derknemer extra opbouwt, gelden als bovenwettelijke uren.

Voorbeeld 40-urige werkweek

In 2013 krijgt een werknemer die 40 uur per week werkt, 200 vakantie-uren in dat jaar. 25 dagen dus. Hiervan zijn 160 uren de wettelijke vakantie-uren (4×40). De resterende 40 uren zijn bovenwettelijke. e 160 wettelijke vakantie-uren vervallen na afloop van 2013 na een half jaar. Dus ná 1 juli 2014 kan de werknemer deze uren niet meer opnemen. De 40 bovenwettelijke uren vervallen na vijf jaar.

Op grond van de wet mogen de wettelijke vakantie-uren  niet  uitbetaald worden, behalve bij het einde van het dienstverband. De bovenwettelijke vakantiedagen kunnen in overleg wel worden uitbetaald.

Waarom nieuwe wetgeving?

De reden voor de korte verjaringstermijn en het verbod op uitbetaling van de wettelijke vakantie-uren is om te stimuleren dat werknemers hun vakantiedagen benutten. De werknemer kan dan rusten en zich mentaal en fysiek opladen.

Actie

Stel uw werknemer dus in de gelegenheid de vakantie-uren op te nemen. En neem als werknemer tijdig de vakantie-uren op. Voor de wettelijke vakantie-uren van 2013 resten er dus nog een paar maanden om deze op te nemen. Laat deze dagen niet verjaren!