Het nieuwe ontslagrecht: wat kost dat u?

Het nieuwe ontslagrecht: wat kost dat u?

Het kabinet neemt het arbeids- en ontslagrecht in 2014 en 2015 behoorlijk op de schop. Zo zijn al per 1 januari 2014 stamrechtconstructies en overige fiscaal gunstige regelingen niet meer mogelijk voor ontslagvergoedingen. De overige wijzingen geef ik u in vogelvlucht.

Veranderingen flexibele arbeid

Werkt u met flexibele krachten? Per 1 juli 2014 krijgt uw flexibele medewerker van 18 jaar en ouder na twee jaar een vast dienstverband, in plaats van drie jaar. Bovendien wordt de proeftijd verboden bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot 6 maanden. Ook zal hier geen concurrentiebeding gelden, tenzij de werkgever dit voldoende kan motiveren. De werkgever moet per 1 juli 2015 minimaal een maand van te voren aangeven of de tijdelijke arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd.

Werknemer beslist

De wijzigingen in het ontslagrecht gaan in per 1 juli 2015. Belangrijke wijziging is dat de werknemer kan beslissen wel of niet in te stemmen met zijn ontslag. Hij kan deze instemming binnen 14 dagen herroepen. Ditzelfde geldt voor de beëindigingsovereenkomst; de werknemer kan ook deze binnen 14 dagen ontbinden.

Nieuwe vergoedingen

Ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid, worden per 1 juli 2015 ingediend bij het UWV. Ontslagen gelegen in de persoon van de werknemer gaan naar de kantonrechter.

De vergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule verdwijnt. Per 1 juli 2015 ontvangt elke werknemer na een dienstverband van 2 jaar een vergoeding (transitievergoeding), ongeacht of de arbeidsovereenkomst is beëindigd na een procedure bij het UWV of de kantonrechter. Waarbij de kantonrechter de geldende opzegtermijn strikter zal hanteren. Bovendien is per die datum hoger beroep en cassatie mogelijk tegen beslissingen van de kantonrechter.

Verkorting WW

Tussen 2016 en 2019 zal de WW-periode stapsgewijs teruggebracht worden van 38 naar maximaal 24 maanden. Afwijkingen kunnen in de CAO worden opgenomen, waarbij partijen zelf voor de kosten zullen opdraaien. Na een half jaar zal de WW-er alle beschikbare arbeid moeten aanvaarden. Dit is momenteel nog een jaar.

Hebt u vragen over uw specifieke situatie, een arbeidsrechtdeskundige zal u graag ondersteunen.

Laat een bericht achter