Help! Is mijn ontslag WW-veilig?

Help! Is mijn ontslag WW-veilig?

Het overkomt in deze economische tijden veel werknemers: ze ontvangen van hun werkgever een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De vraag is of die overeenkomst geen gevaar oplevert voor de WW-uitkering. Met andere woorden: is het voorstel WW-proof?

Het is van groot belang om het voorstel te laten toetsen door een ervaren arbeidsrechtadvocaat. Hoe goed het voorstel er op het eerste gezicht ook uit lijkt te zien. De advocaat kan voor u beoordelen of in het voorstel de juiste formuleringen zijn opgenomen waarmee met vertrouwen een WW-aanvraag kan worden ingediend. Het gaat dan om het initiatief tot beëindiging, de beëindigingsreden, uw niet-verwijtbaarheid en de afwezigheid van een dringende reden.

Opzegtermijn

Ook kan de advocaat voor u nagaan of de juiste (fictieve) opzegtermijn in acht wordt genomen. Is deze te kort, dan zal het UWV hier een maatregel aan verbinden en u niet eerder uitkeren dan na verstrijken van de juiste (fictieve) opzegtermijn. U heeft dan ‘netto’ minder aan uw beëindigingsvergoeding.

Kosten rechtsbijstand

Voorts kan de advocaat met uw werkgever onderhandelen over de verdere voorwaarden, zoals de hoogte van de beëindigingsvergoeding, de eindafrekening, verval concurrentiebeding en/of relatiebeding en een vergoeding voor kosten rechtsbijstand. Indien de werkgever deze kosten niet wenst te vergoeden kan mogelijk een toevoeging voor u worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Met onze door de wol geverfde arbeidsrechtadvocaten haalt u uw recht.