Ontslagvergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Ontslagvergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Al langere tijd is onduidelijkheid over de ontslagvergoeding in geval van een kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure. Een aantal gerechtshoven heeft in 2009 uitspraken gedaan in verscheidene schadevergoedingszaken waarbij sprake was van kennelijk onredelijk ontslag.

Deze gerechtshoven hebben de hoogte van de schadevergoeding berekend aan de hand van een methode, de zgn. “XYZ-formule”. Daarbij haakten deze gerechtshoven gedeeltelijk aan bij de kantonrechtersformule.

Het verschil met de kantonrechtersformule was in deze dat de correctiefactor (z-factor) als uitgangspunt op 0,5 was gesteld. Deze berekening is onder andere toegepast door het Gerechtshof Amsterdam in haar uitspraak van 7 juli 2009 (vindplaats: LJN: BJ1644).

In een later stadium heeft de Hoge Raad bepaald dat de toepassing van de xyz-formule niet meer mag worden toegepast bij kennelijk-onredelijk-ontslagzaken. In de uitspraak van de Hoge Raad van 12 februari 2010 (vindplaats: LJN: BK 4472) heeft de Hoge Raad bepaald dat de rechter de schadevergoeding niet mag begroten aan de hand van een algemene

XYZ-formule. De kantonrechters moeten volgens de Hoge Raad in hun beslissing duidelijk motiveren op welke wijze zij tot het bedrag van de ontslagvergoeding zijn gekomen.

Daarbij dient de kantonrechter alle omstandigheden van het geval mee te rekenen.

Eind 2012 heeft het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam een methode ontwikkeld welke te vinden is op de website  www.hoelangwerkloos.nl. Met behulp van deze website kan de verwachte duur van de werkloosheid berekend worden.

Inmiddels is deze methode tot twee keer toe gebruikt door kantonrechters in den lande.

De eerste keer door de kantonrechter te Rotterdam in haar uitspraak van 14 december 2012 (LJN: BY6325). In deze uitspraak heeft de rechter voor het eerst een vergoeding toegekend in verband met kennelijk onredelijk ontslag op basis van een verwachte werkloosheidsduur. In deze uitspraak heeft de kantonrechter niet rechtstreeks verwezen naar de website, maar naar ArbeidsmarktResearch B.V., de makers van de website.

Ook op 30 januari 2013 heeft de kantonrechter te Amersfoort in haar uitspraak geoordeeld over de vergoeding in geval van kennelijk onredelijk ontslag (LJN: BZ1018). De kantonrechter heeft in haar uitspraak toepassing gegeven aan de verwachte werkloosheidsduur op basis van de website  www.hoelangwerkloos.nl.

Aan de hand van deze methode is het dus mogelijk om een inschatting te maken van de duur van de werkloosheid, waarmee een ontslagen werknemer te maken kan hebben. Daarmee kan de schade berekend worden, die de werknemer lijdt ten gevolge van het ontslag.

Momenteel is er nog steeds geen vast omlijnde formule voor toepassing bij kennelijk-onredelijk-ontslagprocedures. Het lijkt er echter op dat de website  www.hoelangwerkloos.nlsteeds vaker gebruikt zal worden in de praktijk om een inschatting te maken van de werkloosheidsduur. In geval van kennelijk onredelijk ontslag is het verstandig om hier (enigszins) rekening mee te houden en deze website te raadplegen.

Onze arbeidsrechtdeskundigen zijn gaarne bereid om u nader te adviseren, indien u als werknemer of als werkgever te maken krijgt met een kennelijk onredelijk ontslag-procedure.