Verbintenissenrecht

Dagelijks worden er vele overeenkomsten gesloten. Als u uw boodschappen afrekent in een supermarkt komt er bijvoorbeeld al een overeenkomst tot stand. Wanneer de partijen het met elkaar eens zijn – de één aanvaardt het aanbod van de ander – komt er in principe een overeenkomst tot stand (consensus of wilsovereenstemming).

Mondelinge overeenkomst

Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten. Ook mondelinge afspraken zijn rechtsgeldig en in rechte afdwingbaar. Een mondelinge afspraak zal echter in veel gevallen moeilijk te bewijzen zijn. De advocaten van Helderecht kunnen u hier alles over vertellen.

Bijzondere overeenkomsten

Voorbeelden van bijzondere overeenkomsten zijn: Koopovereenkomst, Huurovereenkomst, Consumentenkoopovereenkomst, Arbeidsovereenkomst, Aannemingsovereenkomst. Ook kunnen op overeenkomsten algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Inhoud van de overeenkomst

Partijen zijn in grote mate vrij om zelf te bepalen welke afspraken ze maken. Elk contract heeft zo zijn eigen specifieke wettelijke regels, bijvoorbeeld ontslag bij een arbeidsovereenkomst en recht van retour bij Consumentenkoop. In de contracten zelf kunnen ook bepalingen opgenomen worden, zoals een boetemaatregel of het uitsluiten van aansprakelijkheid. Echter, bepaalde punten worden in de wet geregeld en daar kan niet van worden afgeweken (dwingend recht). Ook niet in een overeenkomst die door partijen ondertekend is.

Niet nakoming van een overeenkomst

Indien een van de partijen de overeenkomst niet nakomt en hem dit kan worden toegerekend, is er sprake van wanprestatie. Mogelijke vorderingen zijn: het alsnog nakomen van de overeenkomst, schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
In geval van overmacht kan het niet nakomen van de overeenkomst niet toegerekend worden. En gaat de niet-nakomende partij vrij uit.

Voorkom conflicten over een overeenkomst. Vóórdat u een overeenkomst sluit, raadpleeg dan een specialist die met u meekijkt en meedenkt. Indien nodig kan de specialist de overeenkomst opstellen. Door dus vooraf juridisch advies in te winnen voorkomt u achteraf problemen.

Is er toch sprake van een conflict of loopt er reeds een procedure? Ook achteraf kunt u uw rechten laten gelden. Dit kan door bijvoorbeeld nakoming en/of schadevergoeding te eisen. De advocaten van Helderecht u graag bij met een eerlijk advies op maat over uw kansen, mogelijkheden en obstakels. Klik hier voor een gratis intakegesprek 

De specialisten

Contactgegevens

Apeldoorn
Kerklaan 37
T 055 - 521 24 91
Arnhem 
Apeldoornseweg 49
T 026 - 352 52 40 (bezoekadres op afspraak)

 

Bezoektijden: ma. t/m vr. 8.30 - 17:00


 

 

Contactformulier


Alle contactgegevens »

 

Helderecht nodigt alle partijen en hun advocaten uit om mee te doen aan de pre-pilot van de rechtbank. Voor meer informatie: Wat wij voor u kunnen doen

Particulier

Zakelijk / Semi overheid

Actueel

"Vaderschapsverlof "

Vaderschapsverlof wordt ook wel kraamverlof genoemd...De duur van het vaderschapsverlof verschilt sterk tussen de EU-lidstaten...Nederland behoort tot de Europese landen met het kortste vaderschapsverlof... Lees verder >