Ontslag op staande voet vanwege Linkedin – profiel, en toch een transitievergoeding voor de werknemer

Het recht kan soms ongrijpbaar zijn voor niet-juristen...Zo ook in de uitspraak van de kantonrechter uit Utrecht van 6 maart 2018...In deze zaak ging het om een werknemer die bij een onderneming van functie was veranderd naar Marketing & PR...Lees meer »

Meer gegeven dan gekocht

Laetitia heeft op de Koningsdag-kleedjesmarkt haar oude garderobe verkocht...Zij verkocht een bruin damescolbertje voor € 1,00... Lees meer »

Een huurovereenkomst is niet altijd wat het lijkt dat het is!

Vaak wordt gedacht dat het vastleggen van de tussen gemaakte afspraken voldoende is om problemen te voorkomen...Helaas blijkt dat niet altijd het geval te zijn... Lees meer »

Voldoet uw onderneming aan de AVG?

Op de radio en televisie komen er regelmatig spotjes langs...Hoogstwaarschijnlijk zal het u niet zijn ontgaan dat er vanaf 25 mei 2018 een aantal regels over het verwerken van persoonsgegevens zullen veranderen... Lees meer »

Berekenen van partneralimentatie. Heeft huur- en zorgtoeslag invloed op de hoogte daarvan?

In geval van een echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap hebben partijen veelal te maken met een wijziging van de financiële situatie... Lees meer »

Curator mr. Hajo Coumou in de De Stentor: helft van het aantal faillissementen 'stinkt'

mr...Hajo Coumou...,,Ik ging een bedrijfshal binnen om te kijken welke voorraad en inventaris ik zou aantreffen...Wat ik aantrof was een lege hal vol galm... Lees meer »

Regresrecht (verhaalsrecht) loonschade (6:107a BW) bij ziekteverzuim werknemer veroorzaakt door derden: wat is regresrecht, wanneer is regres niet mogelijk en hoeveel kan de werkgever verhalen?

Wat is regresrecht? Regresrecht is verhaalsrecht...Regresrecht loonschade bij ziekteverzuim is het recht wat de werkgever heeft om zelfstandig een deel van de schade die hij heeft te verhalen bij de veroorzaker van het ongeval... Lees meer »

Bent u voor rechtsbijstand verzekerd, maar wenst u graag dat wij u bijstaan in een geschil? Dat is (in veel gevallen) mogelijk!

Met een rechtsbijstandsverzekering bent u gedekt voor de kosten van een geschil...Uw rechtsbijstandsverzekeraar verzorgt dit zelf of wijst uw zaak toe aan een advocaat, met wie zij gewend is om te werken... Lees meer »

Vaderschapsverlof

Vaderschapsverlof wordt ook wel kraamverlof genoemd...De duur van het vaderschapsverlof verschilt sterk tussen de EU-lidstaten... Lees meer »

Kennelijk onbehoorlijk bestuur

Als bestuurder van een besloten vennootschap ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de onderneming... Lees meer »

Kan ik na beëindiging van mijn relatie zomaar met onze kinderen verhuizen?

Na een scheiding of verbreking van de samenleving ontstaan vaak problemen als één van de ouders wil verhuizen met de kinderen... Lees meer »

Verwarring door gebruik van overeenstemmende merken of handelsnamen

Op 24 november 2017 publiceerde de Rechtbank Midden-Nederland een positief vonnis voor onze cliënte...In deze zaak hebben mr... Lees meer »

De Wet Normering Topinkomen (WNT), een wespennest?

Dat verschillende rechtbanken nogal eens anders aankijken tegen situaties die nagenoeg dezelfde lijken, is wel bekend... Lees meer »

Thema-bijeenkomst "Leven en overlijden" van het Apeldoorns Business Collectief

Op maandagavond 11 december a...s...is mr...Hajo Coumou gastspreker tijdens de thema-bijeenkomst "Leven en overlijden" van het Apeldoorns Business Collectief... Lees meer »

Uitbetalen vakantiedagen na twee jaar ziekte op basis van 70% of 100% van het loon?

Bij beëindiging van het dienstverband heeft een werknemer recht op uitbetaling van zijn opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen... Lees meer »

Kan de kinderalimentatie worden gewijzigd?

Regelmatig stellen mensen mij de vraag in welke situaties de kinderalimentatie - de 'bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van het minderjarige kind' - kan worden gewijzigd... Lees meer »

Pas op met een nulurencontract! Waar moet je op letten?

Wat de meeste ondernemers niet weten is dat een nulurencontract erg flexibel lijkt, maar dit in werkelijkheid niet altijd is... Lees meer »

Wanneer kan een huwelijk nietig worden verklaard?

In artikel 1:32 Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een huwelijk niet mag worden aangegaan, wanneer de geestvermogens van een partij zodanig zijn gestoord, dat deze niet in staat is haar wil te bepalen of de betekenis van haar verklaring te begrijpen... Lees meer »

Help, ik moet op het politiebureau komen om een getuigenverklaring af te leggen!

Je krijgt van de politie het verzoek om op het bureau een verklaring te komen afleggen omdat je getuige bent geweest van een bijvoorbeeld een verkeersongeval, een ruzie of een diefstal... Lees meer »

Ontbindingsverzoek intrekken; mag dat?

In een procedure bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2017:3376) stond voormelde vraag centraal... Lees meer »

Digitale primeur voor Helderecht Advocaten

De afgelopen week was erg spannend voor juridisch en advocatuurlijk Nederland...In het kader van het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) is het vanaf 1 september 2017 verplicht om digitaal te procederen in de arrondissementen Gelderland en Midden-Nederland... Lees meer »

Defecte telefoon; recht op een nieuw toestel?

Casus De Rechtbank Amsterdam heeft op 8 juli 2017 uitspraak gedaan in een zaak tussen eiseres, een koper van een Iphone en gedaagde, Apple Retail Netherlands B... Lees meer »

Hoge Raad legt uit: billijke vergoeding

Inleiding De Hoge Raad heeft op 30 juni 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1187) een belangrijk arrest gewezen voor de arbeidsrechtpraktijk... Lees meer »

Doorstart: overgang van de onderneming?

Inleiding Op 22 juni 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (C-126/16) op verzoek van de rechtbank Midden-Gelderland ( 3821875/ MC EXPL 15-951) vragen beantwoord over de regels die gelden bij een overgang van de onderneming en een faillissement... Lees meer »

Ontslagvergoeding en de persoonlijke omstandigheden

De ontslagvergoeding anno 2017 bestaat uit een wettelijke transitievergoeding en indien van toepassing een billijke vergoeding... Lees meer »

Een olifant of…? Hoe kijkt u tegen een juridisch probleem aan?

Groeit een juridisch probleem u boven het hoofd en bezorgt het u slapeloze nachten? Onze advocaat Hajo Coumou heeft een even simpele als doeltreffende oplossing... Lees meer »

Het is alweer bijna zomervakantie. Hoe zit het ook alweer met vakantiedagen tijdens ziekte?

Met ingang van 1 januari 2012 heeft iedere werknemer recht op een aantal vakantiedagen per jaar...Op jaarbasis is dat ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week (wettelijke vakantiedagen)... Lees meer »

Help, er is ingebroken maar de politie doet helemaal niets!

Je komt terug van vakantie en er blijkt te zijn ingebroken...De achterdeur is opengebroken, het hele huis is overhoop gehaald en de TV, de laptop en alle sieraden zijn weg! Je doet aangifte en de politie verricht uitgebreid sporenonderzoek, maar daarna blijft het angstvallig stil... Lees meer »

Beide partijen doen een beroep op hun eigen algemene voorwaarden, wat nu?

Mijn collega schreef een tijdje geleden reeds over het belangrijke onderwerp ‘algemene voorwaarden’...In haar blog heeft zij uiteengezet welke stappen van belang zijn om uw algemene voorwaarden onderdeel uit te laten maken van een overeenkomst... Lees meer »

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018 In mijn blog van 1 december 2016 ben ik ingegaan op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, de onderliggende problematiek en de onrust die als gevolg van de invoering van deze wet is ontstaan... Lees meer »

Niet twee keer straffen voor het zelfde feit, geldt dit ook voor het arbeidsrecht?

In mijn vorige blog heb ik geschreven over een casinomedewerker met een min/max-contract, die een beroep deed op het rechtsvermoeden van een arbeidsomvang... Lees meer »

Gaat u trouwen in 2018? Dan zal de nieuwe wet "beperking wettelijke gemeenschap van goederen" van toepassing zijn op uw huwelijksvermogen.

Hoe is het nu geregeld? Nederland kent als een van de weinige landen ter wereld nog het principe van een algehele gemeenschap van goederen... Lees meer »

Help, ik wil mijn kinderen zien!

Gerard en Anja zijn smoorverliefd op elkaar en ze besluiten om een huis te kopen en te gaan samenwonen...Na een jaar wordt dochter Myrthe geboren en twee jaar later zoon Daan... Lees meer »

Maken of kraken: het belang van de juiste ontslaggrond

Sinds de invoering van de WWZ zijn er in de wet specifieke ontslaggronden opgenomen...In artikel 7:669 lid 1 BW is bepaald dat een arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd wanneer daarvoor een redelijk grond bestaat en herplaatsing, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is of niet in de rede ligt... Lees meer »

Even een gokje wagen bij Holland Casino?

In een recente uitspraak van 21 maart 2017 heeft de rechtbank Overijssel zich uitgesproken over een kwestie tussen Holland Casino en een medewerker daarvan... Lees meer »

mr. Hajo Coumou vlogt: 3 tips voor ondernemers die een BV starten.

Lees meer »

Wijziging Arbowet per juli 2017: wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet?

De Eerste Kamer heeft op 24 januari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel van de gewijzigde Arbowet...De nieuwe Arbowet zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden... Lees meer »

Buitengerechtelijke incassokosten; de veertiendagenbrief

Op het moment dat een schuldenaar uw openstaande vordering onbetaald laat, dan zult u (extra) kosten moeten maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte (artikel 6:96 lid 2 sub c BW)... Lees meer »

Help, de buurman heeft zomaar takken van mijn bomen en struiken gesnoeid!

Ben je net terug van vakantie, kom je tot de ontdekking dat er allemaal takken van je struiken en bomen zijn gesnoeid... Lees meer »

Wij mogen weer naar de stembus!

Op 15 maart 2017 vinden de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer...De politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s gereed en voeren momenteel volop campagne... Lees meer »

Mr. Colin Houth beëdigd

Op vrijdag 24 februari 2017 is mr...Colin Houth door de rechtbank Gelderland in Arnhem beëdigd tot advocaat... Lees meer »

Helderecht Advocaten werkt aan een nieuwe website!

De eerste foto's van het personeel zijn gemaakt...Met dank aan Gerhard Witteveen Fotografie en Theater & Congres Orpheus... Lees meer »

Verdeling van schulden bij een scheiding, is dat mogelijk?

Kan de rechter in geval van een scheiding de schulden van partijen verdelen? Over die vraag ging het onder andere in een rechtszaak, waarover het Gerechtshof Den Haag zich op 21 december 2016 heeft uitgesproken... Lees meer »

Lezing Helderecht Advocaten

Op donderdag 16 februari 2017 heeft Helderecht Advocaten een lezing verzorgd voor ruim 20 ondernemers in Apeldoorn... Lees meer »

Wanneer wordt passende arbeid bedongen arbeid?

Wat is bedongen arbeid? De bedongen arbeid is een arbeidsrechtelijke term die wordt gebruikt om de werkzaamheden aan te duiden die de werknemer verricht op grond van de arbeidsovereenkomst... Lees meer »

Nalatenschap: eerst beschrijven!

Iedereen die met een nalatenschap wordt geconfronteerd weet het: erfrecht is ingewikkeld! Na het overlijden van een naaste krijg je als nabestaande te maken met allerlei praktische zaken en juridische vraagstukken... Lees meer »

Het (ver)huren van woonruimte voor een minimum huurtermijn.

In een voorgaande blog heb ik een aantal veranderingen besproken met betrekking tot het tijdelijk (ver)huren van woonruimte... Lees meer »

Help, de buren veroorzaken overlast!

Veel mensen herkennen het wel: zit je 's zomers net lekker in je tuin te genieten van het prachtige weer, gaan de buren wéér barbecueën... Lees meer »

Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst is nog mogelijk

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bestond er onduidelijkheid over de vraag of een voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst nog mogelijk was... Lees meer »

Ernstig verwijtbaar handelen werkgever leidt tot hoge billijke vergoeding

In 2016 heb ik een cliënt bijgestaan, die al 36 jaar werkzaam was als automonteur bij een werkgever...Na een incident op de werkvloer werd cliënt opgeroepen voor een gesprek... Lees meer »

Doorstart na faillissement? Werkgevers opgelet!

Opvolgend werkgeverschap Voor de inwerkingtreding van WWZ (Wet Werk en Zekerheid) was er sprake van opvolgend werkgeverschap, indien de nieuwe werkgever van de werknemer wezenlijk dezelfde verantwoordelijkheden en vaardigheden eiste als de vorige werkgever... Lees meer »

Modernisering personenvennootschappen

Het ondernemersklimaat in Nederland wordt bevorderd door een goede juridische infrastructuur...In dat kader worden onder andere de regels voor de personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap) gemoderniseerd... Lees meer »

Help, ik ben betrokken geraakt bij een verkeersongeval!

Een bekend Nederlands spreekwoord luidt: "Een ongeluk zit in een klein hoekje..."...Met andere woorden, door een kleine fout kunnen gemakkelijk nare ongelukken gebeuren... Lees meer »

Verlenging implementatietermijn Wet DBA: weer rust voor opdrachtgevers en zzp’ers?

Per 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties in werking getreden...Een relevante wet voor opdrachtgevers en zzp’ers... Lees meer »

Algemene voorwaarden; hoe zit het ook al weer?

Algemene voorwaarden; de kleine lettertjes die in de praktijk slecht worden gelezen, maar die wel zeer belangrijk zijn voor de ondernemers (de gebruikers)... Lees meer »

Pre-pilot digitale vorderingsprocedure

Helderecht Advocaten maakt alvast kennis met de nieuwe digitale civiele vorderingsprocedure...Binnen haar procespraktijk doet zij vanaf 1 november 2016 mee met de vrijwillige pre-pilot bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland... Lees meer »

Uitbreiding van de mogelijkheid om woonruimte tijdelijk te (ver)huren

Per 1 juli 2016 is de wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking getreden...Deze wet heeft een aantal veranderingen in het (ver)huren van woonruimte meegebracht... Lees meer »

Bijstandsuitkering en kinderalimentatie, wie betaalt?

Het komt regelmatig voor dat bij gescheiden ouders, de onderhoudsplichtige ouder een goed inkomen heeft, en de andere ouder een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangt... Lees meer »

Wat is het verschil tussen aanzeggen en opzeggen? En hoe zit het ook alweer met de aanzegverplichting?

Aanzegging en opzegging moeten los van elkaar worden gezien...De aanzegging houdt in dat de werkgever verplicht is de werknemer schriftelijk (kan ook per e-mail), uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of meer eindigt, te informeren over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst en zo ja, onder welke voorwaarden... Lees meer »

Ongewenste publiciteit

Onlangs stonden wij in de schijnwerpers...Na een leuke opname ochtend, verkregen wij bij Ondernemend Nederland (bekijk hier de uitzending) gewenste publiciteit... Lees meer »

Erfrecht: onverwachte schuld en aanvaarding

Op 1 september 2016 is het erfrecht gewijzigd...De wetswijziging biedt een erfgenaam meer bescherming tegen een negatieve erfenis... Lees meer »

Helderecht op de Startersdag van de Kamer van Koophandel

Op zaterdag 5 november vindt de jaarlijkse Startersdag van de Kamer van Koophandel plaats...De dag vindt plaats van 10... Lees meer »

Help, de buurman haalt de schutting weg!

Buurman A woont al 15 jaar in een nette en rustige buurt en buurman B is daar net komen wonen...Op een zonnig zaterdagmorgen hoort buurman A een hoop kabaal en ziet dan tot zijn grote schrik dat buurman B de schutting aan het wegslopen is... Lees meer »

Helderecht Advocaten in Ondernemend Nederland op RTL7

Lees meer »

Is er al een overeenkomst tot stand gekomen?

Tegenwoordig kopen steeds meer consumenten producten via webwinkels en advertenties op het internet in plaats van dat zij daadwerkelijk naar een winkelpand gaan... Lees meer »

Bedenktermijn: toch niet!?

Een werkgever en een werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst beëindigen met wederzijds goedvinden...Partijen maken dan afspraken over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt... Lees meer »

IT'S A WRAP!

Vanmorgen opnames gehad voor het RTL7 programma Ondernemend Nederland...We kijken uit naar de uitzending op zondag 2 oktober om 09:55... Lees meer »

Vacature advocaat medewerker (of gevorderd advocaat-stagiaire) algemeen civiel en ondernemingsrecht

Advocaat medewerker algemeen civiel en ondernemingsrecht (m/v) Wij vragen een klantgerichte, gedreven, pragmatische, commerciële en teamgerichte instelling en ruime aantoonbare kennis op bovengenoemde rechtsgebieden... Lees meer »

De juridisch bomvrije ZZP-overeenkomst bestaat niet

De VAR gaat verdwijnen...In plaats daarvan moeten ZZP’ers en hun opdrachtgevers van de Belastingdienst voortaan modelovereenkomsten gebruiken... Lees meer »

Helderecht Advocaten kleurt roze voor De Giro d'Italia!

Op 6, 7 en 8 mei organiseren de Provincie Gelderland en de gemeenten Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen de eerste drie etappes van de Italiaanse wielerronde... Lees meer »

De rechten van een koper: verspeel deze niet!

Een koopovereenkomst resulteert meer dan eens in een juridische procedure...Ook uit onderstaande blijkt dat het weer raak is... Lees meer »

Rechtsverwerking vaststellingsovereenkomst

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 8 september 2015 ECLI:NL:GHSHE:2015:3458 Dit arrest is een voorbeeld van een succesvol beroep op rechtsverwerking... Lees meer »

Opzicht; over Kerst, relaties en mannen die tanken

In deze kerstmaand is het misschien wel aardig om eens een juridische vertelling uit de oude doos te halen waarin het aanvankelijk goed mis gaat, maar uiteindelijk toch goed afloopt... Lees meer »

Even voorstellen….           Ruben Terrahe, advocaat

Knalrode Formule 1 Ferrari’s prijken in een glanzende vitrinekast...Aan de muur een artist impression van een rode Alfa Romeo in actie... Lees meer »

Hoofdregels van de Transitievergoeding. Wat bent u kwijt aan ontslag?

Zoals u weet, is per 1 juli 2015 de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden...Daarmee is het arbeidsrecht in Nederland drastisch gewijzigd... Lees meer »

3 tips voor werkgevers bij verantwoord ontslag medewerker door Hajo Coumou.

Neemt u gedwongen afscheid van een medewerker? Hebt u uw verhaal voor het ontslag op orde? Onze advocaat Hajo Coumou geeft u 3 tips voor een soepele ontslagprocedure... Lees meer »

Wat zijn jouw rechten en plichten als ZZP’er? In zijn vlog geeft Hajo Coumou drie noodzakelijke tips.

Gefeliciteerd, je bent zelfstandig ondernemer...Dat betekent actie...Wat moet je regelen en waar moet je speciale aandacht aan besteden? Wat zijn jouw rechten en plichten als ZZP’er of zelfstandige ondernemer? Onze advocaat Hajo Coumou geeft 3 tips om met plezier en succes zelfstandig te ondernemen... Lees meer »

De Wet Werk en Zekerheid en de Werkloosheidswet

Per 1 juli 2015 en 1 januari 2016 wordt de Werkloosheidswet gewijzigd...Deze wijziging is een onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid... Lees meer »

Wat doet u wel en niet bij contractbreuk? In zijn vlog geeft Hajo Coumou 3 besparende tips

Hoe sterk staat u eigenlijk als uw leverancier, klant of handelspartner het contract of de afspraak niet nakomt? En wat doet u dan vooral wel of juist niet? En wat is de toegevoegde waarde van een advocaat? Onze advocaat Hajo Coumou geeft 3 tips die u tijd, ergernis en geld besparen... Lees meer »

Hoe hoog is de transitievergoeding bij ontslag?

Houdt u er rekening mee dat de ontslagvergoeding per 1 juli 2015 plaatsmaakt voor de transitievergoeding? Kennis van de nieuwe wet Werk & Zekerheid kan u als werkgever flink wat kopzorgen - en daarmee onnodige kosten - besparen... Lees meer »

Even voorstellen… Arno Witteveen, bewindvoerder WSNP

Diep in de put of het hoogste lied, Arno Witteveen (52), bewindvoerder WSNP bij Helderecht Advocaten, ziet de mens voorbijkomen in al zijn gemoedstoestanden... Lees meer »

Hoe werkt de ontslagadviescommissie van het UWV?

Als advocaat ben ik ook lid van de ontslagadviescommissie bij het UWV, namens een werknemersorganisatie...Door ook eens aan de andere kant van de tafel te zitten, kan ik mijn cliënten beter adviseren bij een aanvraag van een ontslagvergunning (werkgever), dan wel bij het voeren van een verweer (werknemer)... Lees meer »

Tijdelijk contract wordt binnenkort vast!

U hebt een werkelijk prima presterende tijdelijke medewerker...U bent van plan hem of haar in oktober een derde tijdelijk contract van 12 maanden aan te bieden, maar… Helaas voor u... Lees meer »

Procederen zonder advocaat, dat kan toch iedereen?

Binnenkort kun je als burger zonder al te hoge kosten zelf jouw recht halen via de rechter...De rechterlijke macht is namelijk bezig met het stroomlijnen van de procedures bij de rechtbanken... Lees meer »

Wat gaat het nieuwe arbeidsrecht u binnenkort kosten?

Gefeliciteerd...Het gaat goed met uw business en u hebt binnenkort personeel nodig...U neemt in januari 2015 een medewerker aan voor zes maanden en u wilt hem of haar eerst nog even ‘uitproberen’... Lees meer »

Diefstal. Ontslag op staande voet?

Hoe oordeelt u? Uw medewerker is 26 jaar in dienst en steelt enkele blikjes limonade...Een andere medewerker - een alleenstaande moeder - rekent in de pauze een blikje Redbull niet af... Lees meer »

Uw opdrachtgever is failliet. Hoe krijgt u uw centen?

Heel mooi! U hebt vorige week een schitterend project afgeleverd waarvoor u behoorlijk extra moest investeren in materiaal en menskracht... Lees meer »

Aansprakelijkheid bij aanrijding: kwestie van verdelen?

Rijdt u ook regelmatig een flink aantal kilometers? Dat een ongeluk in het verkeer in een klein hoekje zit, zal u dan ook niet verbazen... Lees meer »

Afscheidswijzer

Vanaf heden zijn wij te vinden in de Afscheidswijzer editie Arnhem! Afscheidswijzer is een initiatief van Wijzer Communicatie en wordt in samenwerking met gemeente Arnhem uitgegeven... Lees meer »

Onderhoudsplicht én kinderalimentatie?

U ontmoet uw nieuwe liefde en na een tijdje trouwt u of u wordt geregistreerd partners...Dat uw partner kinderen heeft uit een vorige relatie is voor u geen bezwaar... Lees meer »

Tweedehands auto, kat in de zak?

Tweedehands auto, kat in de zak? U denkt heerlijk op vakantie te gaan met uw onlangs aangeschafte tweedehands auto... Lees meer »

Een gebrek? Tijdig klagen loont!

Een buitenkans! Een Rolex op Ebay voor een leuk prijsje...Die is snel gekocht...Jammer dat alleen de verkoper vergat te vertellen dat… In artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek staat dat ‘de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet voldoen’... Lees meer »

Pas op, vakantiedagen verjaren!

Voor vakantiedagen geldt vanaf 1 januari 2012 een nieuwe vakantiewetgeving...De wijzigingen: De wettelijke vakantiedagen verjaren na zes maanden... Lees meer »

Een faillissement: einde of nieuw begin?

Een faillissement: einde of nieuw begin? Door: Hajo Coumou Vorig jaar is een record aantal faillissementen van bedrijven en particulieren uitgesproken... Lees meer »

Het nieuwe ontslagrecht: wat kost dat u?

Het kabinet neemt het arbeids- en ontslagrecht in 2014 en 2015 behoorlijk op de schop...Zo zijn al per 1 januari 2014 stamrechtconstructies en overige fiscaal gunstige regelingen niet meer mogelijk voor ontslagvergoedingen... Lees meer »

Help! Is mijn ontslag WW-veilig?

Het overkomt in deze economische tijden veel werknemers: ze ontvangen van hun werkgever een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst... Lees meer »

Onrechtmatige concurrentie door werknemers

De kantonrechter te Haarlem heeft op 14 maart 2013 (vindplaats: LJN BZ5400) een uitspraak gedaan in een kwestie omtrent onrechtmatige concurrentie door twee werknemers die een eigen bedrijf, Lisense IT, hebben opgericht dat concurrerend is met Medusoft, de ex-werkgever... Lees meer »

Ontslagvergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Ontslagvergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Al langere tijd is onduidelijkheid over de ontslagvergoeding in geval van een kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure... Lees meer »

Voorstel wijziging ontslagrecht

In het regeerakkoord tussen de VVD en de PvdA is een voorstel opgenomen voor een ingrijpende wijziging van het ontslagrecht... Lees meer »

Nieuwe alimentatie normen

Per 1 januari en 1 april 2013 veranderen de normen van de rechtspraak voor het berekenen van kinderalimentatie, dit in verband met veranderde regelgeving en de verbetering van de huidige systematiek... Lees meer »

U en Helderecht in 2013

De medewerkers van Helderecht wensen u privé en zakelijk een succesvol en ondernemend 2013! Daar ondersteunen we u uiteraard graag bij!... Lees meer »

Populairste advocatenkantoor

Helderecht uitgeroepen tot populairste #advocaat op Twitter in Apeldoorn en Arnhem...Helderecht is op Twitter aanvoerder van 65 beoordeelde advocatenkantoren in Apeldoorn en Arnhem... Lees meer »

Helderecht aanvoerder Twitter regio Arnhem

Helderecht is in Arnhem online benoemd tot (nieuwe) aanvoerder van alle in totaal 46 deelnemende advocatenkantoren in Arnhem... Lees meer »

Nieuwe koers

Gelders advocatenkantoor gaat voor nieuwe koers Apeldoorn, 1 oktober 2010 Vanaf vandaag neemt Van Dusseldorp & Damstra Advocaten (met vestigingen in Apeldoorn en Arnhem) officieel afscheid van haar oude naam en lanceert het kantoor haar nieuwe naam: Helderecht Advocaten... Lees meer »

  • Pagina van

De specialisten

Contactgegevens

Apeldoorn
Kerklaan 37
T 055-5212491
F 055-5214731
  Arnhem
Apeldoornseweg 49
T 026-3525240
F 026-3525242
(Bezoek op afspraak)

 

 

 


Bezoektijden: ma. t/m vr. 8.30 - 17:00

Contactformulier

Alle contactgegevens »

Particulier

Zakelijk / Semi overheid

Actueel

"Ontslag op staande voet vanwege Linkedin – profiel, en toch een transitievergoeding voor de werknemer"

Het recht kan soms ongrijpbaar zijn voor niet-juristen...Zo ook in de uitspraak van de kantonrechter uit Utrecht van 6 maart 2018...In deze zaak ging het om een werknemer die bij een onderneming van functie was veranderd naar Marketing & PR... Lees verder >