Letselschade

U heeft letselschade opgelopen door toedoen van een ander. Wat nu?

Het oplopen van letsel is een ingrijpende gebeurtenis.Letsel heeft lichamelijk en geestelijk veel gevolgen. Los van medische behandeling en het werken aan herstel hebt umogelijk recht op een schadevergoeding. U kunt op verschillende manieren letselschade hebben opgelopen.

In een letselschadezaak is het belangrijk dat u zich goed laat informeren over de aansprakelijkheid, schadeposten, de hoogte van de schadevergoeding en rechtsbijstand.

Aansprakelijkheid

U kunt alleen een schadevergoeding vorderen als er een aansprakelijke tegenpartij is. Daarom wordt eerst de aansprakelijkheid onderzocht. Elke oorzaak kent een andere benadering en aanpak. Denk aan de grote verschillen tussen een verkeersongeval, een ongeluk op het werk of een medische fout. De wet biedt weliswaar bescherming aan kwetsbare groepen, zoals fietsers en voetgangers in het verkeer of werknemers die in een gevaarlijke omgeving moeten werken, maar deze bescherming is niet absoluut. Vaak moet er worden onderzocht of er sprake is van een overtreding, onrechtmatig handelen of schending van een zorgplicht. Daarnaast is het de vraag in welke mate het eigen handelen kan hebben bijgedragen tot het ontstaan van het letsel.

Personenschade

Letselschade wordt ook wel personenschade genoemd. Voor elke persoon is de schade als gevolg van een letsel namelijk anders. Bijvoorbeeld is de schade van een jeugdige persoon anders dan die van een oudere, ook al hebben zij precies hetzelfde letsel opgelopen als gevolg van hetzelfde ongeval.

In alle gevallen is het raadzaam dat u zo snel mogelijk laat vaststellen welk letsel u ondervindt, bijvoorbeeld door uw huisarts te bezoeken of in het ziekenhuis verder onderzoek en behandelingen te ondergaan. De kans is namelijk groot dat aan uw behandelaars wordt gevraagd om over uw letsel te berichten aan de hand van uw medisch dossier. Hiervoor kunt u als slachtoffer en patiënt toestemming verlenen door een medische machtiging.

Letselschade het nadeel dat een letselschadeslachtoffer ondervindt als gevolg van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Dit nadeel wordt beoordeeld door de fictieve situatie bij wegdenken van het ongeval te vergelijken met de feitelijke situatie na het ongeval. Het nadeel wordt begroot in financiële zin. 

Een letsel kan lichamelijk zijn, zoals bijvoorbeeld whiplash, brandwonden, littekens, oogletsel etc. U kunt ook emotioneel en psychisch letsel oplopen, zoals bijvoorbeeld pijn, angststoornissen, depressies etc. Vrijwel altijd is er een medische deskundige, zoals een medisch adviseur of een specialist (chirurg, orthopedisch chirurg, neuroloog, gynaecoloog, psychiater, enzovoort) nodig om te bepalen wat het letsel in medische zin voor gevolgen heeft. Vaak wordt een medische expertise door een onafhankelijke arts uitgevoerd. Deze kan dan vragen beantwoorden over uw klachten en de objectiveerbare beperkingen in tijdelijke of blijvende zin. In vervolg op een medische expertise kan een verzekeringsgeneeskundige worden gevraagd om een functionele mogelijkheden lijst (FML) op stellen. Deze lijst gebruikt een arbeidsdeskundige om te beoordelen in welke mate u nog werkzaamheden kunt verrichten en welke handelingen u niet meer kunt verrichten bij het uitoefenen van activiteiten in uw algemene dagelijkse leven (ADL). Aan de hand van al deze medische informatie kan uw situatie worden beoordeeld op schadelijke gevolgen van het letsel in financiële zin.  

Letselschade bestaat uit materiële en immateriële schade. Materiële schade zijn alle extra (on)kosten die u als gevolg van het ongeval maakt, waarvoor u een schadevergoeding kunt claimen. Immateriële schadevergoeding is een vergoeding voor alle pijn, verdriet en leed wat u is overkomen.

Schadeposten

U als slachtoffer dient uw geleden schade te bewijzen. Om de schade te bewijzen, is het aan te raden om direct na het ongeval / opgelopen schade een goede administratie bij te houden van bijvoorbeeld de kosten die u maakt, alle bezoeken aan ziekenhuis / fysiotherapeut etc., en de gereden afstanden. Bewaar daarnaast alle bonnen en declaraties, kaartjes van het openbaar vervoer etc. Tenslotte is het van belang om ook bij te houden welke beperkingen en pijn u ondervindt en hoe het genezingsproces verloopt, uiteraard ook om uw herstel bij te houden.

Het is van essentieel belang om de letselschade zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Bij letselschade komen diverse schadeposten aan de orde, zoals:

 • Schade of verlies door het ongeval van bijvoorbeeld bril en beschadigde kleding;
 • Kosten die u moet maken tijdens een opname in het ziekenhuis;
 • Hulpmiddelen, vervoerskosten, niet gedekte medicatie;
 • Reiskosten van en naar behandelingen;
 • De extra aanschafkosten van kleding;
 • Eigen risico van uw zorgverzekering;
 • Smartengeld;
 • Verlies van arbeidsvermogen;
 • Verlies van zelfwerkzaamheid;
 • Kosten van huishoudelijke hulp;
 • Kosten van opvragen informatie en verrichten van medische expertise;
 • Kosten van juridische bijstand.

Hoogte van de schadevergoeding

De vergoeding van materiële schade wordt berekend op twee manieren: bij al gemaakte kosten gebeurt dit aan de hand van nota’s / bonnen etc. Bij te verwachten schade in de toekomst wordt een schatting gemaakt met een afweging van risico’s. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de geschatte overlijdensleeftijd. Er wordt ook smartengeld (immateriële schadevergoeding) betaald naast de overige schade. Factoren die bijvoorbeeld een rol spelen bij de hoogte van het smartengeld:

 • Aard en ernst van het letsel (de belangrijkste factor); 
 • Duur van het herstel;
 • Mate van geleden pijn; 
 • Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen; 
 • Leeftijd en geslacht.

Het afhandelen van de letselschade kan lang duren. Dit komt doordat de schade pas na het genezingsproces definitief geregeld kan worden. Ook het nodige onderzoek, zoals een medische expertise, kost tijd. Is de tegenpartij aansprakelijk, dan wordt de materiële schade meestal direct vergoed door zijn of haar aansprakelijkheidsverzekering. De uiteindelijke schade is pas duidelijk als er een medische eindtoestand is bereikt. Pas daarna kan de schade in financiële zin volledig worden begroot en betaald.

Rechtsbijstand

Zoals hierboven aangegeven, kan de afwikkeling van een letselschadezaak veel tijd in beslag nemen. Laat u niet verleiden om snel akkoord te gaan met een schikkingsvoorstel van de tegenpartij en het tekenen van een vaststellingsovereenkomst. Het is raadzaam een wel overwogen keuze te maken voor een letselschade advocaat. In de wet is het zo geregeld, wanneer u letselschade hebt opgelopen door de schuld van een ander, dat die persoon of dat bedrijf ook alle kosten van uw juridische bijstand door een letselschade advocaat moet betalen. De juridische dienstverlening kost u dan niets.Als de tegenpartij gedeeltelijk aansprakelijk is, moet hij een evenredig deel van de schade en de kosten vergoeden.

Heeft u letsel opgelopen en u wilt weten of uw letselschade voor vergoeding in aanmerking komt of heeft u vragen over schadevergoeding en het claimen van letselschade, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze advocaten op telefoonnummer 055-5212491 of info@helderecht.nl.

De specialisten

Contactgegevens

Apeldoorn
Kerklaan 37
T 055-5212491
F 055-5214731
  Arnhem
Apeldoornseweg 49
T 026-3525240
F 026-3525242
(Bezoek op afspraak)

 

 

 


Bezoektijden: ma. t/m vr. 8.30 - 17:00

Contactformulier

Alle contactgegevens »

Particulier

Zakelijk / Semi overheid

Actueel

"Ontslag op staande voet vanwege Linkedin – profiel, en toch een transitievergoeding voor de werknemer"

Het recht kan soms ongrijpbaar zijn voor niet-juristen...Zo ook in de uitspraak van de kantonrechter uit Utrecht van 6 maart 2018...In deze zaak ging het om een werknemer die bij een onderneming van functie was veranderd naar Marketing & PR... Lees verder >