Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht

Als u als werkgever of werknemer te maken krijgt met arbeidsrechtelijke kwesties, dan raden wij u aan om u goed te laten informeren over uw rechten en plichten.

ARBEIDSRECHT

Onze arbeidsrecht advocaten kunnen u niet alleen adviseren en helpen bij het oplossen van uw arbeidsgeschil, maar kunnen u ook helpen bij onder andere de volgende kwesties:

 • Arbeidsrecht (wet, cao’s en individuele arbeidsovereenkomsten)
 • Bij het opstellen of checken van bijvoorbeeld arbeidscontracten of andere documenten zoals een vaststellingsovereenkomst;
 • Bij kwesties omtrent loonvorderingen;
 • Bij vragen over personeelsbeleid, goed werkgeverschap en Human Resource (HR);
 • Bij re-integratie tijdens arbeidsongeschiktheid;
 • Bij ontslag op staande voet;
 • Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen;
 • Bij ontslag bij (vermeend) disfunctioneren;
 • Bij procedures bij de kantonrechter, rechtbank of Gerechtshof;
 • Bij procedures bij het UWV.

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

Voor arbeidsrechtelijke kwesties geldt voorts dat zowel voor de werkgever als voor de werknemer het sociale zekerheidsrecht van belang is. Onze arbeidsrecht advocaten zijn tevens gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht. Het sociaal zekerheidsrecht bevat een heel scala aan verschillende uitkeringen en regelingen. Over deze uitkeringen worden door het UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of de Sociale Dienst beslissingen genomen.Als werkgever kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen met een loonsanctie van maximaal een jaar, opgelegd door het UWV.  Als werknemer of als uitkeringsgerechtigde kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen met een boete, met de stopzetting of de weigering van uw uitkering. Als u het niet eens bent met een dergelijke beslissing, dan kunt u bezwaar indienen bij de gemeente, het UWV of de SVB van uw woonplaats. Tegen een beslissing op bezwaar kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Let er wel op dat er fatale termijnen gelden voor het indienen van bezwaar of beroep, meestal 6 weken. Hiervoor geldt, behoudens een aantal uitzonderingen, het principe van te laat is te laat. Een bezwaar- of beroepschrift wordt dan meestal niet-ontvankelijk verklaard.

Wij adviseren op de navolgende terreinen:

 • WW (Werkloosheidswet);
 • WAO (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering);
 • Wet WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen);
 • ZW (Ziektewet);
 • WWB (Wet Werk en Bijstand);
 • Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten).

Schroom vooral niet om tijdig vrijblijvend contact met onze specialisten op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.

ACHMEA

Heeft u een arbeidsconflict (voor ontslag, tijdens arbeidsongeschiktheid, wegens niet functioneren, etc.) en is uw werkgever Achmea?
Er is een enorm aanbod aan arbeidsrechtadvocaten. Hoe kiest u de voor u beste advocaat?
Zoek niet verder.
mr. Ekrem Karharman kent uw werkgever door en door. Hij heeft de afgelopen tien jaar honderden werknemers met raad en daad bijgestaan tegen Achmea. Niet alleen met advies, maar ook in procedures voor de kantonrechter en het Gerechtshof. Bij geschillen over bijvoorbeeld disfunctioneren behoeven de termen zoals het Compas en een 4-beoordeling voor Ekrem Karharman geen nadere uitleg en toelichting. Bent u werkzaam bij Achmea en krijgt u te maken met arbeidsrechtelijke kwesties, maak dan vrijblijvend kennis met Ekrem Karharman en bespreek wat uw rechten en mogelijkheden zijn.

De specialisten

Contactgegevens

Apeldoorn
Kerklaan 37
T 055-5212491
F 055-5214731
  Arnhem
Apeldoornseweg 49
T 026-3525240
F 026-3525242
(Bezoek op afspraak)

 

 

 


Bezoektijden: ma. t/m vr. 8.30 - 17:00

Contactformulier

Alle contactgegevens »

Particulier

Zakelijk / Semi overheid

Actueel

"Ontslag op staande voet vanwege Linkedin – profiel, en toch een transitievergoeding voor de werknemer"

Het recht kan soms ongrijpbaar zijn voor niet-juristen...Zo ook in de uitspraak van de kantonrechter uit Utrecht van 6 maart 2018...In deze zaak ging het om een werknemer die bij een onderneming van functie was veranderd naar Marketing & PR... Lees verder >